Dra die Woord uit!

Is hierdie webwerf 'n seëning vir jou?Resultate

By die voete van die Here Jesus

 

1.  Vergifnis van sonde - Luk. 7:38

Alhoewel die Fariseër die Here Jesus ingenooi het in sy huis, het hy nooit by sy voete gesit nie.  Hy wou by Hom aan die tafel sit.  Die vrou het nie die Here Jesus na haar huis genooi nie (miskien het sy nie 'n huis gehad nie), maar sy was bewus van haar grootste probleem: sonde.  Sy het geweet sy het vergifnis van haar sonde nodig.  Sy het al haar sonde na die Here Jesus se voete gebring.

DIE HERE JESUS IS GOD WAT SONDE VERGEWE!

 

2.  Die regte lering - Luk 10:39

Maria het geweet dat sy moes leer.  Martha het die Here Jesus verwelkom in hul huis in Bethanië, maar dit was Maria wat by die voete van die Here Jesus gesit het. Om te leer moet 'n mens konsentreer.  Dit is so dat dit nie Maria was wat vir die Here Jesus genooi het nie, maar sy het 'n plek ingeneem wat die beste vir haar was naamlik by Jesus se voete.  Dit was 'n beter keuse - Luk 10:42

Die Here Jesus is God - Hy is waarheid, ken ons en het ons lief!

 

3.  Trooster - Joh. 11:32

Maria het die dood van haar broer Lasarus beleef.  Sy het nie gekonsentreer op die begraafplaas nie, alhoewel die Jode gedink het sy het daarheen gegaan.  Sy het besef dat sy nie baie troos van mense kan verwag wat ook probleme gehad het nie.  Maria het die regte plek gekies aan die voete van die Here Jesus.  Net Hy is in staat om te troos.  In die plek van hartseer en teleurstelling het die Here Jesus vreugde in Maria se hart gebring.

Die Here Jesus is God  - Hy sorg vir ons as ons probleme het!

 

4.  'n Kind se lewe - Luk. 8:41

Die dood van 'n kind het daartoe bygedra dat Jaïrus vir Jesus gaan soek het.  Hy het Hom gevind en by sy voete neergeval.  Hy het besef dat niemand die lewe aan sy kind kon gee nie.  Jaïrus het die waarheid bevestig dat kinders sonder die Here Jesus dood is.  Kinders het die Here Jesus in hul lewens nodiger as 'n ouer se liefde, meer as suurstof om in te asem, meer as 'n dak oor hul kop, of meer as kos en klere.  Jaïrus het geweet waarheen om te gaan met die probleem van sy dooie kind.

Die Here Jesus is God - Hy wil aan alle kinders lewe gee!

 

5. Dankbaarheid - Luk. 17:16

Tien melaatse manne het die Here Jesus ontmoet en elkeen van hulle het God se liefde ervaar.  Hulle almal is genees van hul melaatsheid.  Hulle het teruggekeer na hul normale lewe.  Net een van hulle, 'n Samaritaan, het besef aan Wie hy sy dankbaarheid moet bewys.  Hy het teruggegaan en voor die voete van Jesus neergeval en Hom bedank.  Die verbasendste is nie dat hy teruggegaan het nie, maar dat die ander nege nie gegaan het nie.  Die Samaritaan het tweemaal vernuwing ervaar - fisies en geestelik.  Sy dankbaarheid het sy geestelike verryking openbaar.

Die Here Jesus is God - Hy is ons dankbaarheid werd!

 

6.   Oorwinning oor vrees - Openb. 1:17

Toe die apostel Johannes die Here Jesus in al sy heerlikheid gesien het, het hy vrees beleef.  Hy het die Here Jesus geken, hy het met Hom gewandel en Hy het gehoor hoe Hy onderrig, hy het Hom "aangeraak".  Toe hy vir Jesus gesien het in al sy heerlikheid, het hy, ten spyte van sy ouderdom, by Jesus se voete neergeval! Hy het geweet dat die Here Jesus die Eerste en die Laaste is.  Hy het stil geword om vir die Here Jesus toe te laat om te praat.  Die apostel Johannes is 'n goeie voorbeeld van 'n persoon wat geleef het vir die Here Jesus.  Hy het verstaan dat die beste plek in die hele wêreld aan die voete van Jesus is!

Die Here Jesus is God - Hy is al ons lof en verheerliking werd!

 

Dr. Czeslaw Bassara ( Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon het geskryf:

''n Werk is jou keuse; 'n roeping is Christus se keuse.  Met jou (sekulere) werk verwag jy om vergoed te word; met jou roeping wil jy vergoed en gee aan ander.  Met jou werk gee jy iets sodat jy iets terug kan kry; met jou roeping wil jy graag teruggee van wat jy reeds ontvang het. 'n Werk hang af van jou vermoe; 'n roeping hang af van jou beskikbaarheid aan God.
'n Werk goed gedoen, bring jou prys en eer; 'n roeping goed gedoen bring Glorie en eer aan God.'

 

Hierdie bediening is om alle eer te bring aan ons Here, Jesus Christus!

U kan hierdie materiaal vryelik gebruik, met die voorwaarde dat hierdie werk en bediening tot Eer van God, genoem sal word in die toepassing daarvan.  U word is ook hartlik welkom om aan u lesers of toehoorders waar hul ook die materiaal kan vind : www.proword.eu, die webwerf van die 'Proklameer die Woord' KEB Bybel opleidings bediening