Dra die Woord uit!

Is hierdie webwerf 'n seëning vir jou?Resultate

Laat ons ons oë vestig op die Here Jesus!!

 

Laat ons ons oë vestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.  Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.

Dink aan Hom wat soveel teenstand van sondige mense moes verduur, sodat jy nie geestelik moeg moet word en uitsak nie.

(Hebr. 12: 2-3).

As ons nie ons prioriteite in ons lewens regstel nie, sal die mense en omstandighede rondom ons dit vir ons doen.  As dit gebeur kan bekommernis en wanhoop 'n probleem word.

 

1. Die Here Jesus het geweet wat Sy doelwit is.

Jesus het vir hom gesê:  "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, want hierdie man is ook 'n seun van Abraham.  Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.  (Luk. 19:9-10)

God het nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om dit te red.  Wie in Hom glo, is nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie glo in die enigste Seun van God nie. (Joh. 3:17-18)

In Lukas 15:1-11 word gepraat van dinge wat verlore geraak het.

Die skaap was verlore deur alledaagse gebeure.

Die muntstuk het per ongeluk verlore gegaan.

Die seun het met opset verlore geraak.

Voordat ons ons prioriteite kan stel, moet ons eers weet wat ons doel is.

 

2. Die Here Jesus se prioriteite was gebaseer op Sy doelwit.

Doelwit een:

Gemeenskap met sy Vader.

Baie vroeg in die môre, terwyl dit nog donker was, het Jesus opgestaan, Hy het die huis verlaat en na 'n eensame plek gegaan om daar te gaan bid. Simon en sy vriende het na Hom gaan soek en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom:  "Almal soek U", waarop Jesus geantwoord het:  "Kom ons gaan na 'n ander plek - na 'n nabygeleë dorpie - sodat ek ook daar kan preek.  Dit is hoekom ek gekom het." (Mark. 1:35-38)

 

Doelwit twee:

Die lering van die binnekring:

Hulle was onderweg na Jerusalem, met Jesus wat die pad aangewys het.  Die dissipels was verbaas, terwyl die wie vir Jesus gevolg het, bang was.  Hy het weereens die twaalf apart geneem en hulle vertel wat met Hom gaan gebeur.  (Mark, 10:32)

 

Doelwit drie:

Bediening aan die verlorenes.

Die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. (Luk. 19:9).

 

3. Die Here Jesus het sy doelwitte beskerm van ander mense se agendas.

Van toe af het Jesus begin verduidelik aan sy dissipels dat Hy na Jerusalem moet gaan om daar te ly onder die hand van ouderlinge, hoëpriesters en wetgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet word en op die derde dag weer sal opstaan tot die lewe.

Petrus het toe vir Jesus apart geneem en Hom bestraf met die woorde:  "Dit sal nooit gebeur nie Here!"

Jesus het na Petrus gedraai en gesê: "Gaan weg van my Satan, jy is vir my 'n struikelblok.  Jy het nie die dinge van God in gedagte nie, maar die dinge van die mens." (Matt. 16:21-23)

 

1. Die Here Jesus het sy doel geken!

2. Die Here Jesus het sy prioriteite gebaseer op sy doelwit.

3. Die Here Jesus het sy prioriteite beskerm van ander mense se agendas.

 

Laat ons ons oë vestig op die Here Jesus!

 

Dr. Czeslaw Bassara ( Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon het geskryf:

''n Werk is jou keuse; 'n roeping is Christus se keuse.  Met jou (sekulere) werk verwag jy om vergoed te word; met jou roeping wil jy vergoed en gee aan ander.  Met jou werk gee jy iets sodat jy iets terug kan kry; met jou roeping wil jy graag teruggee van wat jy reeds ontvang het. 'n Werk hang af van jou vermoe; 'n roeping hang af van jou beskikbaarheid aan God.
'n Werk goed gedoen, bring jou prys en eer; 'n roeping goed gedoen bring Glorie en eer aan God.'

 

Hierdie bediening is om alle eer te bring aan ons Here, Jesus Christus!

U kan hierdie materiaal vryelik gebruik, met die voorwaarde dat hierdie werk en bediening tot Eer van God, genoem sal word in die toepassing daarvan.  U word is ook hartlik welkom om aan u lesers of toehoorders waar hul ook die materiaal kan vind : www.proword.eu, die webwerf van die 'Proklameer die Woord' KEB Bybel opleidings bediening