Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Bütün ailə ilə Allaha xidmət etmək

Bizdə çox-çox ailələr var ki, uşaqlar Allahın ardınca getmirlər. Allah istəyir ki, bütün ailə Ona xidmət etsin.

Normalar Allah tərəfindən müəyyən edilir:


  • Ata (Efeslilərə 5623; 1Timoteyə 3:4-5).

Ata ailəni öz ardınca aparmalıdır:

Allahın Sözünü  öyrətməli (istiqamət),

ailə ilə birlikdə  dua etməli,

nümunə olmalı,

arvadını və  uşaqlarını sevməli,

mərhəmət və sərtliyini bildirməli.

  • Ana (Məsəllər 31:25-28, Titusa 2:3-5).

Ana ailədə öz rolunu yerinə yetirir:

ərinin və uşaqlarının fiziki və ruhani ehtiyaclarının qayğısına qalır;

onun evi – birincidir (atmosferası)

özünü köməkçi rolunu yerinə yetirməyə həsr edir.

  • Uşaqlar (Məsəllər 1:8; Efeslilərə 6:1-2; Məsəllər23:24-25)


Allahda olan uşaqlar öz valideynlərinə hörmət və itaət etməlidirlərə.

Eyyubun yaxşı xüsusiyyətləri (Eyyub 1:1-5).

Eyyub Allahdan qorxurdu, pislikdən uzaq dururdu(1 ayə) və Allaha sitayiş edirdi (5ayə). Yaxşı ata kimi o Allahın və uşaqlarının qarşısında saleh həyat sürürdü. O onların fiziki və ruhani ehtiyaclarının qayğısına qalırdı. O onların günahlarının bağışlanması və saleh yolda yolda olmalarına görə dua edirdi.

İbrahim Allahdan qorxan ata nümunəsidir (Yaradılış 18:19).

İbrahim Allahın Sözünün həqiqət və xeyir-dua olduğuna tam inanırdı. O özü Allahın önündə gəzdiyi kimi öz övladlarını da Onun Önündə gəzməyə istiqamətləndirirdi.
Ata kimi uşaqlarına itaərkarlığı  tərbiyə edirdi.

Allah istəyir ki, ailə  Ona xidmət etsin.

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).