Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Biz nə üçün missiya ilə məşğul olmalıyıq?

Matta 28:18-20;
Mark 16:15;
Yəhya 20:21;
Romalılara 10:13-15;

Həvarilərin işləri 13:2-4.
Tarixi faktlar göstərir ki, Müjdəsiz ölkədə kasıblıq, kriminal, xəstəlik, ailələrin dağılması, nigahsız uşaqlar, tamahkarlıq, rüşvət və müharibələr  çox olur ki, nəinki Müjdəni sərbəst yaymağa imkan olan ölkələrdə. Yazılar 6000 il ərzində 14 530 müharibə olduğuna şəhadətlik edir.Orta hesabla ildə 2.6 müharibə. Bir düşmən əsgərinin ölümü Sezara 75$ -a başa gəlirdi. Napoleona bu 3000$-a başa gəlirdi. Birinci dünya müharibəsində biz hər düşmənin ölümünə görə 21000$ itirmişik. İkinci dünya müharibəsində - $ 200 000.

Müasir müharibədə  hər əsgərin ölümü $ 1 000 000 başa gəlir.


Təsəvvür edin, əgər bu pullar müjdələməyə sərf olunsa idi!

Müjdələmək nə üçün lazımdır:

1. Ona görə ki, biz Rəbb İsa Məsihin ali tapşırığını yerinə yetirək. (Matta 28:19-20).

A. Biz öz binalarımıza görə çox narahat oluruq.

B. Bizi böyük rəqəmlər ələ keçirir.

C. Biz hansı şəraitdə məşğul oluruq, o şərait bizi özünə çəkir.

2. Ona görə ki, biz Rəbb İsa Məsihin əzablarına şərik olaq. (Matta 9:36-38; 18:10-14).
A. Bizə yuxarıdan çağırışı eşitmək vacibdir.(“Korneliusun evinə get!”).

B. Bizə cəhənnəmdən çağırışı eşitmək vacibdir (“bir nəfəri qardaşlarımın yanına göndər”).

C. Bizə çöldən harayı eşitmək vacibdir. (“Makedoniyada bizim yanımıza gəlin!”).

3. Ona görə ki. Rəbb İsaya insanları gətirməklə, Allahı izzətləndirək.(Yəhya 3:16; Həvarilərin işləri 1:8; Romalılara 10:13-15).

A. Uşaqları ümidsizlikdən və boşluqdan xilas etmək.

B. Zindanda məhbusları xilas etmək.

C. Yerli camaatın yanına getməklə xilas etmək.

D. Bütün dünyada yaşayanları müjdələməklə xilas etmək.         

4. Rəbb İsa Məsihin bədənini yaratmaq (Efeslilərə 4:12-16).

A. Yerli məbəd – bu müjdəçi heyətin mənbəyidir.

B. Yerli məbəd – bu müjdəçilərin dualarının işığıdır(nurudur).

C. Yerli məbəd – bu müjdəçiliyə ehtiyacı  təmin edir.

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).