Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Müasir uşaqları necə istiqamətləndirmək lazımdır?

1. Onlara Allah haqqında eşitmək vacibdir.

Allah – xilasın mənbəyidir. Uşaqlara Allahın kimliyi və Onun işləri haqqında eşitmək lazımdır. Uşaqların Allah haqqında aydın təsəvvürləri olmasa, öz günahlarının məsuliyyətini heç vaxt başa düşməyəcəklər.

Ona görə də biz öyrədirik:

Allah səni yaradıb(Həv. Iş. 17:23-29): sən Onun qarşısında cavab verirsən.
Allah Bibliya vasitəsilə səninlə danışır(1Kor.3:4): sən Ona itaət etmək üçün məsuliyyət daşıyırsan.
Allah müqəddəs və ədalətlidir(Həv. Iş.17:31): O səni mühakimə etməlidir.
Allah xeyirxahdır və O səni sevir(Yəhya 3:16): O sənin xilasını mümkün edib.

2. Onlara günah haqqında eşitmək vacibdir.

Günah haqqında öyrənmək xilasa ehtiyac olduğunu göstərir. Günah və günahın aqibəti əsaslı surətdə və ciddi aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə biz öyrədirik:

Sənin günahın – Allaha qarşıdır (Məzmur 50,b)
Sən təbiətinə görə / dünyaya gələndən(Efes.2:3) və əməllərinə görə(Rom.3:23) günahkarsan.
Sən öz günahlarına görə cəzaya layiqsən (Rom.1:18).

3. Onlara İsa Məsih haqqında eşitmək vacibdir.

İsa Məsih haqqında öyrənmək uşaqlara yeganə xilas yolunu göstərir. Uşaqlara İsa Məsihin Kimliyini və Onun nəetdiyini bilmək vacibdir. Ona görə biz öyrədirik:
İsa Məsih, Allah – Oğul, yeganə Xilaskardır (Həv.iş.9:20).
O sənə görə ölüb (Həv.iş.2:23,36,38).
O sənə görə dirilib (Həv.iş.2:24-32).
O  sənə görə göyə qalxıb (Həv.iş.2:23-32).

4. Onlara iman və tövbə  haqqında eşitmək vacibdir.

Uşaqları Məsihə  çağırmaq müjdənin əsas mühüm hissəsidir (Yəhya 6:37; 1:12). Ona görə biz öyrədirik:

İsa Məsih səni Özünə tərəf çağırır (Matta 11:28).

Sənə günahdan dönmək lazımdır (Həv.iş.2:38; 20:21).

Sənə İsa Məsihə etibar etmək və tamlığı  ilə Ona tabe olmaq lazımdır                (Həv.iş.16:31;20:21).

Tövbə və inam – ağılın, ürəyin və iradənin Məsihin çağırışına tam cavabıdır (Rom. 6:17).

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).