Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Minnətdar olmalı – xeyir-duadır

1. Minnətdarlıq  – ruhani həyatın ifadəsidir.

Luka müjdəsi 17:11-18

Bəs qalan doqquzu hanı?

2. Minnətdarlıq Allaha izzət gətirir.

Həvarilərin işləri 3:7-11  

Bizim minnətdarlığımız başqalarını ruhlandırır.

3. Xilasımız Allahdan aldığımız xeyir-dua olduğu  üçün bizi həmd etməyə çağırır.

Efeslilərə  2:4-10

Minnətdarlıq etməmək sizin hələ də xilas olmamağınıza işarədir.

4. İmanlı Allahın etdiyi hər  şeyə görə Ona minnətdarlığını bildirir.

Filipililərə 4:6

Bizim nəyə  ehtiyacımız olduğunu Allah bilir.

5. İmanlının həyatında minnətdarlıq olmalıdır


Koloslulara 3:15-17

Minnətdarlıq etməmək xoş xəbərin yayılmasinin imkanlarını məhdudlaşdırır.

6. Biz minnətdarlıq və təşəkkür etməyə çağırılmışıq.

1Saloniklilərə  5:17-18

Elə bir vəziyyət yoxdur ki, biz minnətdar olmayaq.

Nə  üçün məsihçi minnətdar olmalıdır?

1. Ona görə  ki, Allah belə söyləyib.

2. Minnətdar olmamaq – günahdır.

3. Minnətdarlıqla Allaha təzim edirik.

4. Minnətdarlıqla biz xidmət etmək üçün qapılanı açırıq.

5. Minnətdarlıq vasitəsilə biz başqalarında Allah üçün yaşamağa və  Ona xidmət etməyə həvəs oyadırıq.

6. Minnətdarlıq imanlının ürəyində sülhü artırır.

Məzmur 50:14

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).