Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Postmodernizm dövründə uşaqların yetişməsi

(1Salnamələr 12:32)

1. Bizim uşaqlarımızın yaşadığı zaman nə ilə  fərqlənir?

Postmodernizm dövründə  yetişmiş nəsl, “hər hansı nöqteyi-nəzərindən  – bu baxışın bir nöqtədən” olduğu fərz edilir. Bəzi mənada bu belədir.Yalnız öz nöqteyi-nəzərimizdən  çıxan bizdə ideya var ki, rəy bildirək. Modernizm (müasir) dövrünün əql ilə təhlilinə, elm və inam haqqında əvvəlki məlumatlara nisbətən postmodernizm nəsli sağlam skeptisizmə (inkar edən, birtərəfli fikrə) malikdir.

2. Üç tip təfəkkür (fikir) :


2.1. Teosentrizm

2.2. Modernizm

2.3. Postmodernizm

3. Postmodernizm nəslinə  qədər Müjdəni necə aparmaq

Bizə  jevangelizasiya sözü haqqında anlayışımızı  artırmaq vacibdir.


Postmodernistlər dəlillərə  əsaslanmış ənənəvi tərif (mədh) və təqdim etməni qəbul etmirlər. Onların sualları postmodernist ehtimalı ilə həyat və reallığa əsaslanır. Məsihi təqdim etdikdə, biz postmodernizmin diqqətini cəlb etməliyik. Hər bir xidmət insanların Allahla münasibətinin düşmənçilikdən məhəbbətə keçməsi məqsədinə kömək edəcək. (Qanunun təkrarı 6:5).

Biz postmodernizm nəsl ilə ümumi nə varsa, qiymətləndirməliyik.

Postmodernist nəsl ilə  bizim çox təmas nöqtəmiz olduğunu bilmək vacibdir. Postmodernist mədəniyyətində, məsihçi nöqteyi-nəzərindən bir neçə qismən və ya tam inandırıcı və əhəmiyyətli əlaqə  var. Biz əlaqəni inkişaf etdirdikdə, onlar ümumi platformada formalaşır, məsələn:

Qərb mədəniyyəti irəli getmir.

Biz, Bibliya məsihçisi kimi, heç vaxt inanmırdıq ki, insan cəmiyyəti kamil dünyaya gələcək. Yevangelist məsihçisi postmodernist nəsli ilə bu nəzəriyyə  ilə razılaşa bələr. Biz insanlardan soruşa bilərik ki, əgər texnologiya bizi batmağa aparmırsa, onda biz hara gedirik? Modernizm çox nikbin idi, lakin postmodernizm deyil.

İrqçilik və  ədalət problemləri

Postmodernist nəsli irq və  cins narahat edir. Biz də həmçinin istəyirik ki, bu suallara baxılsın. Ədalət və bərabərlik üçün standart qoyulsa, onda nə olacaq?

Ekologiyaya görə  narahatçılıq

Postmodernist nəsl çirkləndirməyə  görə ittihamını bildirir. ”Təsərrüfat müdiri”  kimi məsihçi daha yüksək dərəcədə planetin qayğısına qalmalıdır.Biz onların arzusuna şərik olub daha təmiz və yaxşı dünyada yaşaya bilərik.

İncəsənət yaradıcılığında aksent (ləhcə) .


Biz görürük ki, həvari Pavel onların peyğəmbərlərindən deyil, Mars təpəsində  şairlərin mədəniyyətindən sitat gətirir.(Həvarilərin işləri 17). Mədəniyyətin səsinin Allahı necə təsvir edə bilməsi üçün, hətta onlar əgər bunu dərk etmədən etsələr də,   məsihçi yaradıcılıqdan istifadə etməlidir.

Münasibət  çox vacibdir.

Postmodernist nəsl səmimi cəmiyyəti yüksək qiymətləndirir, əgər onlar belə cəmiyyət tapa bilsələr.Bizim üçlük vəhdəti təşkil edən Allaha imanımızla, həmçinin biz insanın təcrübəsinin mərkəzdə olmasının dəyərini görürük.

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).