Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Vaazın (təbliğin) planı

Allahı razı salmaqda sevinc

Luka 12:32

İsa Məsihlə gəzmək və söhbət etmək ləzzəti Matta, Peter və Yaqubda olduğu kimi Lukaya qismət olmayıb. O, Müjdəni eşidən və Allaha itaət etməyi qərara alan, Allahın Oğlu haqqında eşitdiyi ənənəni yazan həkim idi. O bütpətəst olub və Müjdənin tarixini elə janrda yazıb ki, hər bir qeyri-yəhudi onu başa düşə bilər.

Nə  üçün İsa deyirdi: “Qorxma kiçik sürü”?

Minlərlə insan qulaq asmağa, yeməyə, şəfa tapmağa gəlirdi. Lakin bəziləri  Səltənətə düşəcək. O onları “kiçik sürü” adlandırır.

Allah bizim və  bizim uşaqlarımız haqqında sevinirmi?

Onun Səltənətinə  məxsus olan Ona etibar edir.

Biz Allahı öz imanımızla sevindiririk. İbranilərə 11:6: “İman etmədən Allaha məqbul olmaq qeyri-mümkündür”. Romalılara 8:8: “Buna görə də, cismani təbiətə əsasən yaşayanlar Allahı razı sala bilməzlər”. Allahı razı salmaq istəyənlər Məsihə və Onun Müqəddəsliyinin gözəlliyinə ümid edirlər. Allahı razı salmaq istəyənlər əvvəlcə Allahın Səltənətini və Onun Həqiqətini axtarırlar.Allahı razı salmaq istəyənlər Ona etibar etməyə hazırdılar.

Ardını oxu: Allahı razı salmaqda sevinc

   

Biz nə üçün missiya ilə məşğul olmalıyıq?

Matta 28:18-20;
Mark 16:15;
Yəhya 20:21;
Romalılara 10:13-15;

Həvarilərin işləri 13:2-4.
Tarixi faktlar göstərir ki, Müjdəsiz ölkədə kasıblıq, kriminal, xəstəlik, ailələrin dağılması, nigahsız uşaqlar, tamahkarlıq, rüşvət və müharibələr  çox olur ki, nəinki Müjdəni sərbəst yaymağa imkan olan ölkələrdə. Yazılar 6000 il ərzində 14 530 müharibə olduğuna şəhadətlik edir.Orta hesabla ildə 2.6 müharibə. Bir düşmən əsgərinin ölümü Sezara 75$ -a başa gəlirdi. Napoleona bu 3000$-a başa gəlirdi. Birinci dünya müharibəsində biz hər düşmənin ölümünə görə 21000$ itirmişik. İkinci dünya müharibəsində - $ 200 000.

Müasir müharibədə  hər əsgərin ölümü $ 1 000 000 başa gəlir.


Ardını oxu: Biz nə üçün missiya ilə məşğul olmalıyıq?

   

Bütün ailə ilə Allaha xidmət etmək

Bizdə çox-çox ailələr var ki, uşaqlar Allahın ardınca getmirlər. Allah istəyir ki, bütün ailə Ona xidmət etsin.

Normalar Allah tərəfindən müəyyən edilir:


  • Ata (Efeslilərə 5623; 1Timoteyə 3:4-5).

Ata ailəni öz ardınca aparmalıdır:

Allahın Sözünü  öyrətməli (istiqamət),

ailə ilə birlikdə  dua etməli,

nümunə olmalı,

arvadını və  uşaqlarını sevməli,

mərhəmət və sərtliyini bildirməli.

Ardını oxu: Bütün ailə ilə Allaha xidmət etmək

   

Cəhənnəmdən yalvarış

Luka 16:19-31
Yəhuda 1:22-23
1Korinfililər 16:15

Missiya nə  deməkdir?

Missiya – bu xidmət tamlığı ilə elə sürətdə yerinə yetirilməlidir ki, başqaları da Müjdəni eşidə bilsin! 
Məndə elə arzu varmı ki, özümü Allaha tabe edim və cəhənnəmə getməyə çətinlik çəkən insanlarla rastlaşdıqda əlimdən gələni edim?
Mənim missiyam necədir?

Mən göndərilmişəmmi? Allahın mənə etibar etdiyini tam məsuliyyəti ilə öz üzərimə  götürmüşəmmi?

Nə üçün missiyada məsihçi fəal olmalıdır?

1. İki insanın sual.

Bibliyada insanın sualı:  “Məgər mən qardaşımın keşikçisiyəm?” (Yaranma 4:9).

Məhz Qabil bu sualı  verməklə, özünə haqq qazandırmağa çalışırdı.

İkinci sual: “Mənim yaxınım kimdir?” (Luka 10:29).

Müqəddəs qanun alimi onun yaxının kim olduğunu bilmirdi.

Hər məsihçi özünə  bu iki sualı verməlidir. Həmçinin, bu suallara cavab vermək bizə vacibdir!

Ardını oxu: Cəhənnəmdən yalvarış

   

Dulusçunun evində

Yeremiya 18:1-11

Mətnin tarixi mənası

Yeremiya dulusçunun dəqiq planı olduğunu görüb. Dulusçu qaba xüsusi forma vermək üçün bacarıqlı əllərindən və müxtəlif alətlərdən istifadə edirdi.Qab dulusçunun nəzərdə tutulmuş məqsədinə xidmət etməlidir.

Dulusçu gili seçir, gil – dulusçunu yox.
Dulusçu ona lazım olan gili seçir.
Dulusçu forma vermək üçün təzyiqdən istifadə edir.
Ulu Dulusçunun bizim hər birimiz üçün planı var (Yeremiya 1:18; 2:11).

Yeremiya Allahı Dulusçu kimi, lakin İsraili – Onun gili (palçığı) kimi görüb.
Allahın İsrail üçün planı var idi.
Allah çoxlu xeyir-dua göndərərək, İsrailə xüsusi forma verirdi.

 

Ardını oxu: Dulusçunun evində

   

Səhifə 1 > 13-dəan

<< Başlamaq < Əvvəlki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Növbəti > Axırıncı >>

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).