Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Vaazın (təbliğin) planı

Postmodernizm dövründə uşaqların yetişməsi

(1Salnamələr 12:32)

1. Bizim uşaqlarımızın yaşadığı zaman nə ilə  fərqlənir?

Postmodernizm dövründə  yetişmiş nəsl, “hər hansı nöqteyi-nəzərindən  – bu baxışın bir nöqtədən” olduğu fərz edilir. Bəzi mənada bu belədir.Yalnız öz nöqteyi-nəzərimizdən  çıxan bizdə ideya var ki, rəy bildirək. Modernizm (müasir) dövrünün əql ilə təhlilinə, elm və inam haqqında əvvəlki məlumatlara nisbətən postmodernizm nəsli sağlam skeptisizmə (inkar edən, birtərəfli fikrə) malikdir.

2. Üç tip təfəkkür (fikir) :


2.1. Teosentrizm

2.2. Modernizm

2.3. Postmodernizm

Ardını oxu: Postmodernizm dövründə uşaqların yetişməsi

   

Rəbb İsa. O necədir və O nə edir?

(Vəhy 7:9).

Filadelfiya şəhəri.

Vəhy kitabında yazıldığı  kimi Filadelfiyadakı məbəd yeddi başqa məbəddən daha çox çalışıb. Məbəd(cəmiyyət) öz missiyasına sadiq qalıb. O Allaha yaxın yaşayıb və Allahın cəmiyyətə qarşı günah haqqında ittiham etməyə heç bir sözü yoxdur.

Onun üçün gələcəkdə  baş verəcək çətinliklər bildirilir. Rəbb İsanın onun üçün açıq saxladığı qapıdan o keçə biləcəkmi?

Rəbb İsa – Yazıçı.

Vəhy kitabında 3:7-13-də Rəbb İsa Özünü məktubu alanın başa düşdüyü dildə bildirirdi.

Ardını oxu: Rəbb İsa. O necədir və O nə edir?

   

Rəbb İsanın ayağının yanında

Günahların bağışlanması  (Luka Müjdəsi 7:38)

Baxmayaraq ki, fərisey Rəbb İsanı öz evinə dəvət etmişdi, o “Onun ayağının yanında otur”madı. Fərisey İsa Məsihlə stolun yanında oturmağı arzuladı, lakin “Onun ayağının yanında ol”madı. Qadın Rəbb İsanı öz evinə (bəlkə də, onun evi yox idi) dəvət etmədi, lakin o öz böyük problemini - günahını bilirdi. Qadın bilirdi ki, ona xilas olmaq lazımdır. O öz günahlarını Rəbb İsanın ayaqlarına gətirir.

RƏBB İSA – GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN ALLAHDIR!

DÜZGÜN TƏLIM (Luka Müjdəsi 10:39)

Məryəm bilirdi ki, ona həqiqəti bilmək vacibdir. Marta Rəbb İsanı Beytanyada evinə dəvət etdi, amma Məryəm Rəbbin ayağının yanında otururdu. Nəsə öyrənmək üçün fikrini bir yerə cəmləmək lazımdır . Düzdür, Rəbb İsanı Məryəm dəvət etməmişdi, amma o bilirdi ki, onun üçün ən yaxşı yer – Rəbbin ayağlarının yanındadır! Bu “yaxşı pay” idi (Luka 10:42).

RƏBB İSA  - HƏQIQƏTI BILƏN VƏ  BIZI SEVƏN ALLAHDIR!

Ardını oxu: Rəbb İsanın ayağının yanında

   

Ümidsiz olanda bizə Allahdan qüvvət almaq lazımdır

İbranilərə 10:23-35 – Bütün Allah adamlarına qüvvətlənmək(ruhlanmaq) lazımdır!

1. İshaqın ruhlanmağa ehtiyacı  var idi: “Acliq olan ölkədə  Mən sənə xeyir-dua verəcəyəm!

Rəbb ona görünüb dedi: Misirə getmə, sənə söylədiyim ölkədə məskən sal, torpaqda qal. Mən səninlə olacağam və sənə  xeyir-dua verib bütün bu ölkələri sənə və nəslinə  verəcəyəm; atan İbrahimə içdiyim andı yerinə  yetirəcəyəm”.(Yaradılış 26:2-3).

Yaradılış 26:12-13.

İshaq yemək çatışmamazlığı ilə rastlaşdıqda, Allah ona Misirə getməyib, aclığın aclığı olan ölkədə qalmağı söylədi. O İshaqa bu ölkədə xeyir-dua verəcəyini vəd edir. Allah İshaqı bu ölkədə firəvan yaşamağa göndərir.İshaq bu torpaqda toxum əkdi və yüz qat məhsul aldı. İshaq çox böyük adam olana qədər get-gedə yüksəldi.

Eləcə də, biz həyatımızda mübarizə ilə, çatlşmamazlıqla və əzabla rastlaşdığımız yerdə, Allah bizə xeyir-dua verə bilər.Haradakı  biz ağrılarla və hədələrlə rastlaşdıqda, o vəziyyətdən qaçmaq bizim üçün sınaq ola bilər.

Haradakı biz çatışmamazlıqlarla və hədələrlə rastlaşırıq, bizim marağımıza

görə Allah Öz qüdrətli gücünü göstərmək üçün orada firəvan həyat verməyi vəd edir.


Ardını oxu: Ümidsiz olanda bizə Allahdan qüvvət almaq lazımdır

   

Uşaqlara xidmət etmək bizə nə üçün lazımdır?

Həvari Pavel Pomalılar1:16-da bildirir ki, bu Müjdə “iman edən hər kəsin xilası  üçün Allahın xilasıdır”. Rəbb İsa bizə son tapşırığını  verib - “Müjdəni bütün xilqətə təbliğ edin!”  (Mark 16:15).

1. Uşaqlara xidmət etməyin vacibliyinin birinci və ən əsas səbəbi Rəbb İsanın ciddi əmri idi. Məsihçi Onun əmrindən qaça və uzaqlaşa bilmir. Rəbb İsa uşaqların gəlməyini istəyir(Mark 10:14; Matta 18:14).Bibliya Müjdəsi uşaqlar da daxil olmaqla, bizə hamıya müjdələməyimizin vacibliyini bildirir.

2. Uşaqların mənəvi ehtiyacları var. Rəbb İsasız onlar ruhən ölüdürlər. Onların günah problemi var və onlar Rəbb İsaya etibar etməlidirlər.

3. Uşaqlar Müjdəyə  öz uşaq inamları ilə cavab verə bilərlər. Pet Verbal uşaq müəllifi və XUXŞ-nin konsultantı, İnternational Network of Childrens Ministry bildirir ki, müasir məsihçilərin 75-85% -i Məsihə 15 yaşına qədər olan yaş dövründə inanıblar.

Ardını oxu: Uşaqlara xidmət etmək bizə nə üçün lazımdır?

   

Səhifə 3 > 13-dəan

<< Başlamaq < Əvvəlki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Növbəti > Axırıncı >>

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).