Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Ако съгреши брат ти против теб

И ако съгреши брат ти спрямо теб, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. (Мат. 18:15)

Любовта е с най-високата стойност в Божието царство. Конфликтите пречат на любовта. Вероятно няма по-голямо предизвикателство пред духовното израстване от начина, по който се справяме с конфликтите.

Признай конфликта

Конфликтът е нещо реално. Той е част от човешката природа. Отсъствието на конфликт не е знак за зрялост. Всички църкви и всички християни преживяват конфликти. Понякога това се случва поради това, че сме егоистични, грешни и трудни, но често е и заради това, че сме различни. В резултат на нашите различни индивидуални особености, минало и преживявания, ние гледаме на вярата, на живота и на служението по различен начин. Колко често си мислим, че ние знаем кое е най-доброто, само защото то е най-доброто нещо за нас самите и е трудно да направим компромис. „Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно; кой може да го познае?(Ерем. 17:9)

Трябва да направиш нещо във връзка с конфликта

Защо не се изправим пред разрешаването на конфликта? Поради гордост, страх и упоритост.

„Иди!” означава да „отидеш” или „да напреднеш”. „Иди!” не означава „избягвай”, или „ моли се”, или „мисли”, или „забрави”. Защо започваш да се ядосваш? Има три основни причини: болка, безпомощност и страх.

Трябва да идеш право при човека, който има общо. Не при трети хора, при посредници или при приятели.

Трябва да разговаряте насаме. Трябва да бъдеш чувствителен относно начина, по който да достигнеш другия човек, ако сам желаеш да бъдеш достигнат.

Трябва да си отворен да:

1. Опишеш ясно какви са твоите наблюдения.

2. Обясниш по какъв начин това те е наранило.

3. Кажеш какви са били последиците.

4. Кажеш каква промяна желаеш да настъпи. Промяната е нещо много повече от обикновено извинение, въпреки, че доста често извинението е добро като за начало.

5. Се стремиш към помирение. Целта е връзката да бъде възстановена. Не е да докажеш кой е бил прав, нито да избягваш ситуацията, или пък да избягаш и да забравиш.

Конфликтът е реална опасност

Някои от нас са преживявали особено пагубни конфликти. В сериозните конфликти може да бъде унищожена нечия репутация, може да се злоупотреби с доверието, и нечий живот може да бъде разбит. Един конфликт може да доведе до огромни щети за отделните личности, както и за църквата. Конфликтът заплашва единството, което е толкова важно за живота и свидетелството на християните.

Конфликтите отварят врата за израстване и промяна

Не е нужно конфликтът да е унищожителен. Възможно е да се преминава през даден конфликт, резултатът от което ще са заздравени взаимоотношения, задълбочено доверие, разширяване на перспективите, нова енергия и по-силно посвещение и единство. Конфликтите дават възможност за растеж и промяна. Ако можем да се справим добре с даден конфликт, и хората останат съсредоточени върху проблема (а не върху хората) тогава се появява нова енергия, ново посвещение и ново доверие. Конфликтът не е края. Той може да е началото на нещо ново и мощно.

Трябва да се вземат някои решения:

1. „Ако имаш нещо към мен, ела лично при мен, не при други хора! Във всичко, което правим, ще бъдем откровени и ще извършим задачата, като дадем най-доброто от себе си”.

2. „Ако аз имам нещо към теб, ще дойда лично при теб”.

3. „Ако някой има нещо към мен и дойде при теб, изпрати го/я при мен. Аз ще направя същото за теб”.

4. „Ако постоянно отказва да дойде при мен, кажи му:’ Хайде заедно да отидем при нашия ръководител,’ ще направя същото за теб”.

5. „Внимавай как ме разбираш. Аз ще направя същото за теб. За неща, в които не сме сигурни няма да се опитваме да гадаем чувствата и мислите си. Много лесно е да разберем погрешно намеренията на другия”.

6. „Ако нещо е поверително, то трябва да си остане такова”.

7. Ако ти или някой друг дойде при мен и иска да ми сподели нещо поверително/тайно, няма да кажа на никого, освен ако човекът няма да нарани себе си или някой друг, или ако някое дете не е било насилвано. Очаквам същото и от теб”.

8. „Няма да чета анонимни или неподписани писма и бележки”.

9. „Няма да манипулирам. И няма да допусна да бъда манипулиран. Няма да позволя хората да се опитват да ме манипулират и настройват срещу теб”.

10. „Няма да ти проповядвам. Ще оставя Святият Дух да те доведе до убеждението”.

Някои предупреждения и съвети от Библията:

А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. (Яков 3:6-8)

Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове. (Притчи 25:11)

Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. (Притчи 16:24)

И не обръщай внимание на всички думи, които се говорят, да не би да чуеш слугата си да те кълне; защото сърцето ти познава, че и ти подобно си проклинал други много пъти. (Екл. 7:21-22)

Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. (Пс. 34:13)

И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда.(Мат. 12:36)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).