Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Благовестители, призовани от Бог

Еф. 4:11; Деян. 13:1-5

Благовестителите са верни мъже и жени, които са подарък за църквата. Думата „благовестител” буквално означава „посланик на Евангелието”. От историческа гледна точка новозаветният благовестител се отъждествява със съвременния мисионер. В същността си тяхната работа е била да разнасят Евангелието до неевангелизираните страни.

Еузебий, църковен историк от четвърти век, дал дефиниция за благовестителите и описал тяхното служение: „Те изпълнявали службата на благовестител, бидейки изпълнени с желанието да проповядват Христос на онези, които не били чули словото за вярата… И когато те поставили основите на вярата в чужди места, назначавали други като пастири… докато те самите отивали отново в други страни”.

1. Призован от Бог (Деян. 13:1-2)

Това е единичен призив.

· Не бе отправен до всеки член от църквата, но само до Павел и Варнава.

· Беше лично разпознат.

Това е конкретен призив.

· Павел и Варнава бяха отделени за „работата” – конкретна задача.

· Те щяха да оставят заниманията си и щяха да се посветят на това да проповядват Евангелието.

Това е суверенен призив.

· Святият Дух каза, че Той призова Павел и Варнава за тази работа.

· Работата на Святият Дух е да призовава подготвени хора, които да работят за световните мисии.

2. Упълномощени от църквата (Деян. 13:3)

Показва, че църквата е Божията агенция по изпращанията.

Разкрива се увереността на църквата в кандидата за мисионер. Святият Дух призовава някого за мисионер, но отговорност на църквата е да потвърди този призив.

· Църквата познава кандидата по-добре от всеки друг и може да отсъди дали е подходящ.

· Същият Дух, Който призовава благовестителите в служение, потвърждава този призив на църквата (Деян. 13:2).

Обвързва църквата и мисионера във връзка с обща цел.

· Той е техният представител, който проповядва Евангелието на местата, където църквата, като тяло, не може да достигне.

· Те застават зад него като го подкрепят материално и духовно в служението му.

3. Носители на Евангелието (Деян. 13:4-5)

Мисионерът се труди в неевангелизираните области (Деян. 13:4).

Основната отговорност и задължение на мисионера е да проповядва (Деян. 13:5).

· За да представи Евангелието на изгубените, и за да ги убеди да повярват в Христос, заради спасението.

· За да насочи новообърнатите в доктрината и принципите на Християнския живот.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).