Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Благословението на благодарността

1. Благодарността е израз на духовен живот

Лука 17, 11-18
Къде са деветимата?

2. Благодарността носи слава на Бога

Деяния 3, 7-11
Когато сме благодарни, насърчаваме другите.

 

3. Получаването на Божията благодат при изработването на спасението, ни води до благодарност.

Ефесяни 2, 4-10
Липсата на благодарност може да бъде знак, че си се изгубил.

4. Един вярващ благодари за всичко, което Бог е извършил

Филипяни 4, 6
Бог знае от какво се нуждаем.

5. Животът на един вярващ трябва да се охарактеризира чрез благодарността

Колосяни 3, 15-17
Липсата на благодарност ограничава възможностите за свидетелстване.

6. Ние сме призовани да сме благодарни и да изразяваме благодарност

I Солунци 5, 17-18
Няма ситуация, в която да не трябва да сме благодарни.

Защо християнинът трябва да бъде благодарен?

1. Бог е казал така.
2. Липсата на благодарност е грях.
3. Чрез благодарността ние прославяме Бог.
4. Чрез благодарността отваряме врати за служение.
5. Чрез благодарността насърчаваме другите да живеят за Бог и да Му служат.
6. Благодарността умножава мира в сърцето на вярващия.

Псалом 50, 14

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).