Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Бог в живота на Авраам

Битие 12, 8

Издигане на олтари

Когато погледнем живота на Авраам, ние забелязваме близкото му общение с Бог. Авраам издигаше олтари и призоваваше Името на Бога. Всъщност, единственото, което ни се казва, че е издигал, са олтари. Не четем за дворци, които е строил, например. В края на своя живот е направил гроб за Сара. Но където и да ходеше, той издигаше олтар и свързваше всяко събитие от живота си с Бога. След олтарите, които Авраам издигна, можем да направим схематично изложение на биографията му:
Авраам почиташе Бога. Това беше най-важната му цел. Например, той Го почиташе, когато:

 • се върна от Египет (Битие 13, 2-4)
 • Видя границите на Обетованата Земя (Битие 13, 14-18)
 • Бог му се разкри и промени името му от Аврам на Авраам (Битие 17, 3-5)
 • когато сключи договор с Авимелех във Вирсавее (Битие 21,33).

Издигането на олтари не беше лесна работа. Били са нужни камъни и хоросан. Най-трудното място за издигането на олтар беше върха Мория. Построяването на този олтар вероятно нарани не само гърба, а и сърцето му. Той знаеше, че олтарът, който издига, бе за собствения му син. В очите на Бог Авраам бе принесъл своя син. Агнето не се появи там случайно. Бог се беше погрижил за него.

 

Богословието на Авраам

Авраам знаеше за Бог повече от всеки друг измежду совите съвременници. Сам Бог откри на Авраам великите истини за Себе Си )Битие 18, 19). По него време е нямало Библия. Единственият източник на информация за Бог е бил Самият Той и Бог се разкри на Авраам. Когато Авраам разговаря с Бог или когато говореше за Него, той използваше следните описания:

 • АДОНАЙ (ГОСПОДАР) – Битие 15, 2
 • ЯХВЕ (ГОСПОД – АЗ СЪМ) - Битие 15, 2
 • ЕЛ ЕЛИОН (ВСЕВИШНИЯТ БОГ) – Битие 14, 22
 • ЕЛ ШАДАЙ (ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ) – Битие 17, 1
 • ЕЛ РОИ (БОГ, КОЙТО ВИЖДА) Битие 16, 12
 • ЕЛ ОЛАМ (ВЕЧНИЯТ БОГ) Битие 21, 33
 • ЙЕОВА ИРЕ (ГОСПОД ЩЕ ПРОМИСЛИ) Битие 22, 14


Авраам нямаше Библия, но той познаваше Бог много по-добре от много хора, които имат. Процеса на опознаване Бога описва нашия живот. „Покажи ми твоя Бог и ще ти кажа как живееш и как ще прекараш вечността!”
Опознаването на Бога е основата, без която няма истински живот и служение.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).