Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Бог или парите?

(Марк 10:17-22)

Стремежът към парите

В някогашните общества, ако човек не получавал никаква надница, се изправял буквално пред глад и смърт. Спестяванията го предпазвали от страха от глад и смърт. По-късно парите заменили храната и облеклото. Скоро тези, които имали повече пари, забравили причината, поради която имали толкова много. Парите станали самоцел, символ за обществено положение и мерило за успех.

Някои от богатите хора имат склонност да стават надменни към тези, които имат по-малко пари. Наслаждават се на луксозния си живот, който е недостъпен за другите. Имат огромна мощ и си мислят, че могат да използват парите си, за да властват над другите. „Любовта към парите” накрая се превръща в идолопоклонство. Затова апостол Павел казва: „Защото сребролюбието е корен на всякакви злини (1 Тим. 6:10а).

Господ Исус говореше много за парите

Трябва да си зададем три основни въпроса, засягащи парите: 1. Как ги придобих? (законно и честно?); 2. Какво правя с тях? (купувам ненужни луксозни предмети или помагам на нуждаещите се?); 3. Какво те правят с мен? Някои от притчите на Господ Исус насочват сърцето ни към последния въпрос. 16 от 38-те притчи, които Исус каза, се отнасяха за парите и притежанията. От всички проблеми, на които трябваше да се обърне внимание, почти половината от Неговите притчи засягаха тази тема за парите и притежанията.

Неправилна употреба на парите

Колко често се оказва вярно, че харчим пари, които нямаме, за да купим неща, от които нямаме нужда, за да впечатлим хора, които не харесваме. Проблемът не е в това, че парите са лошо нещо. Истинският проблем е, че просто парите имат тенденция да заместват Бог.

Какъв е проблемът?

В Марк 10:17-22 четем за един младеж, който изглежда сякаш търсеше Бог. Беше му предложена невероятната възможност да бъде с Господ Исус и да се учи от Него. Обаче той си тръгна объркан, защото не беше готов да се откаже от всичко, което имаше. Проблемът беше, че парите му просто го правеха роб.

Днешната трагедия

Истинската трагедия е, че толкова много хора днес тичат след парите. Стремят се към тях, защото никога не са осъзнавали, че има нещо много по-важно. Твърде често в нашия устрем да изкарваме прехраната си, забравяме да живеем. В нашето преследване на парите, пропускаме да видим по-великата цел в нашия живот на земята.

Каква е целта на моя живот, що се отнася до парите?

Използвам ли парите, за да живея, или живея заради парите?

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).