Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Божията революция

Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.” (Йоан 10:10)

Милиони хора по целия сват днес живеят в ужасни условия.

1,2 милиона. деца са били жертва на търговия всяка година.

126 милиона деца работят най-тежката форма на детски труд.

13% от 7 до 18 годишните никога не са ходили на училище.

Повече от 2 милиона деца са загинали при въоръжен сблъсък през последните 10 години и повече от 6 милиона са били сериозно ранени.

15 милиона деца са загубили единият или двамата си родители в следствие от СПИН.

Питаме Бог какво прави Той по въпроса. Той ни пита какво правим ние. Нужна е пълна промяна, революция! Революция, на латински “revolution”, “кръгом” е основна промяна в управленческата структура, която се случва за кратък период от време.

Нужна е промяна в отношението, според тълкуването на Библията. Господ Исус беше роден по свръхестествен начин от девица – невъзможно според човешката логика. Той не само говори за Бог, но доказа, че Бог е реален, като правеше чудеса. Неговите действия говореха много по-силно от думите Му.

Една истинска Христова църква трябва да проповядва почти забравените (но не и от Бог) думи от Библията – грях, ад, покаяние, святост, праведност. Може да не са нещата, които хората искат да чуват, но е самата истина. Трябва да бъдем сериозни по отношение на Бог. В Йоан 14:12 Господ Исус каза на учениците, че те ще вършат по-велики дела и от Него! И това се случи, защото те Му повярваха!

Днес трябва да има желание да имаме сърцата на ранните вярващи. Те обичаха Господ Исус достатъчно, за да влязат в затвора заради Него, дори да умрат заради Христос. Нуждаем се от християнска революция.

Има две сили, които променят нашия свят. Кои са те? Силата на любовта и силата на омразата. Силата на любовта идва от Бог. Ние сме свидетели на две пълни промени, които се случват днес в света: революция на любовта и революция на омразата. Всеки от нас е въвлечен в едната от тях. В коя участваш ти?

Революцията на любовта срещу революцията на омразата

Библията ни говори за Бог, Който прилага на практика революцията на любовта. На заден план се крие революцията на Неговия враг.

Революцията на любовта даде възможност на Адам да има компанията, от която се имаше нужда. Бог обичаше Адам толкова много, че му даде възможно най-добрият помощник. Бог искаше Адам да обича Ева. Той искаше и Ева да обича Адам. Бог искаше Адам и Ева да обичат своите деца. Любовта е качеството, което изгражда и носи живот и радост.

Революцията на омразата последва революцията на любовта. Някой не беше щастлив, че Адам обичаше своята жена, и че Ева обичаше мъжа си, или че родителите обичаха своите деца. И това е причината ние да четем историята от Битие 3 глава за грехопадението. В резултат от революцията на омразата, Адам и Ева бяха свидетели на погребението на по-малкия си син Авел. Неговия брат, Каин, взе участие в революцията на омразата. И тази промяна отне 25 % от населението. Омразата е качеството, което унищожава и докарва смърт и тъга.

Революцията на любовта

Революцията на любовта постави началото на едно действие. Библията е пълна с примери за тази революция. Бог никога не се примири с революцията на омразата. Бог е любов, следователно Той обича! Бог е любов, следователно Той променя света чрез любов. Библията представя едно повишаване на Божията любов. Колкото повече хора се оплитаха в омраза, толкова повече Бог беше готов да показва Своята любов.

Революцията на любовта се основава на истината, че Бог е любов! Той е основата на тази промяна! Богът от Библията е Триединният Бог. Триединният Бог е монотеистичен Бог, но не монистичен. Монизмът твърди, че Бог няма връзки. Монистичният бог се съсредоточава върху себе си и очаква нашето покорство, но не и нашата любов. Триединният Бог се съсредоточава върху другите и очаква нашата любов и нашето покорство, породено от любов. Богът от Библията е Триединният Бог. Всяка от Личностите на Божеството се описва от любовта и е свързана с революцията на любовта. Монистичните богове не се интересуват от любовта. Те често пораждат революцията на омразата.

Революцията на омразата

Революцията на омразата накара на хората да живеят по такъв начин, че Бог каза на Ной да построи ковчег и да спаси това, което беше възможно да се спаси.

Тази революция на омраза накара хората да построят Вавилонската кула. Те не бяха способни да завършат тази промяна и днес ние имаме толкова езици в света и не можем да се разбираме.

Революцията на омразата накара хората да се бунтуват срещу Авраам, бащата на вярата. Содом и Гомор са знаци на революцията на омразата. Днес ние можем да отидем в Израел и да се окъпем в Мъртво море. Това море говори толкова много за революцията на омраза.

Революцията на омразата не искаше Исаак да се роди. Тя искаше Яков да бъде убит. Тя искаше Йосиф да бъде продаден и забравен.

Революцията на омразата искаше да убие Мойсей, когато той беше все още бебе. Същата искаше да убие Мойсей и когато той донесе десетте заповеди от Бог. Революцията на омразата искаше Израелският народ да робува в Египет. Революцията на омразата искаше всички деца в Израел да бъдат удавени в Червено море. Революцията на омразата докарва смърт, много смърт и само смърт. Това е революция на смъртта. Омразата убива!

Революцията на омразата иска светът да се промени! Тя не се радва на Божия план за нас. Тази революция не се радва на благата вест за Господ Исус Христос, защото благата вест е Божият инструмент при революцията на любовта. Революцията на омразата ще направи всичко възможно, за да представи Бог като такъв, който го няма, като незаинтересован, отдалечен и като някой, който не ни обича. Тази революция по-скоро би представила Бог като мит или философска концепция, или като някаква сила, но не и като Бог на любовта.

Господ Исус не донесе някаква религия. Той започна революция на живота. Витлеем е „домът на хляба”. Господ Исус е Хляб от Небето! Получавайки Неговият хляб, ние ставаме част от революцията на любовта! Не можем да замълчим повече. Не можем да крием Хляба на живота!

Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее.(Йоан 6:35)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).