Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Във време на отчаяние и безнадеждност, се нуждаем от Божието окуражение и насърчение

Евреи 10, 23-35 – Всички Божии хора се нуждаят от насърчение!

1. Исаак се нуждаеше от насърчение: „Ще те благословя в страната на глада!”

Защото Господ беше му се явил и казал: Не слизай в Египет; живей в земята, за която ще ти кажа. Остани в тази земя и ще те благословя, защото на тебе и на потомството ти ще дам всички тези земи, и ще изпълня клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам. (Битие 26, 2-3).
(Битие 26, 12-13).

Когато Исаак се изправи пред един проблем, свързан с тяхната прехрана, в страната където живееше, Бог му каза да не отива в Египет, но да остане там, където е. Той му обеща, че ще го благослови в тази земя. И Бог направи Исаак да благоуспява, така че когато посяваше нещо в тази земя, той получаваше стократна жетва. Исаак продължи да благоуспява, докато накрая стана заможен.

По същия начин Бог може да благослови и нас в тези области, в които срещаме затруднения, недостиг и болка.

Бог обещава да изявява Своята велика сила заради нас и да ни прави да благоуспяваме на мястото, където срещаме заплахи и трудности.

 

2. Рахил: „Тогава Бог си спомни за Рахил!”

Тогава Бог си спомни за Рахил; Бог я послуша и отвори утробата й. (Битие 30, 22).
Рахил беше безплодна дълго време и нещата изглеждаха така, сякаш Бог я беше забравил. Всички други имаха деца, които се раждаха едно след друго. Като че ли Рахил беше единствената, останала без Божието благословение. И сега, когато сякаш Бог бе забравил за нея, Писанието каза, че „Бог си спомни Рахил!” Рахил не беше забравена! Бог си спомни за нея и чу вика й. Той отне нейния срам и й даде син. Тя го кръсти Йосиф. Детето на Рахил – Йосиф, бе издигнато много над всички останали деца. Йосиф имаше най-светлото бъдеще и се издигна до степен пръв след фараона в Египет. Въпреки, че Рахил трябваше да чака дълго своето благословение, когато то дойде, то бе необикновено, надминаващо всички останали.

В нашия живот понякога нещата изглеждат така, сякаш Бог ни е забравил, и че всички останали получават благословение след благословение. Бог, Който си спомни за Рахил, със сигурност ще си спомни и за нас и ще ни даде благословение, което ще бъде много по-специално, и което ще си е струвало дългото чакане и забавяне.

Не трябва да се обезсърчаваме, а да гледаме напред с надежда и увереност за специалните благословения, които Бог е приготвил за нас.

3. Яков: „Аз видях всичко, което ти стори Лаван”.

… Аз видях всичко, което ти стори Лаван. (Битие 31, 12)
Битие31, 12.6.7.41

Когато Яков преживя не дотам доброто отношение на Лаван в продължение на 20 години, Бог му каза да напусне Лаван и да се върне в бащиния си дом. Каза му: „видях всичко, което ти стори Лаван”. Господ избави Яков от Лаван. Макар Яков да беше мамен от Лаван дълго време, това не беше непонятно за Господ. Бог виждаше всичката несправедливост и потисничество, които бяха причинени на Яков и настъпи момент, когато Господ се намеси и го избави.

Бог знае всичко, през което преминаваме в нашия живот; и знае всяка болка и мъка, които преживяваме. Ние не бива да се обезсърчаваме като си мислим, че Бог не знае всичките страдания, през които преминаваме.

Бог знае всяка несправедливост, с която се сблъскваме и Той ще се намеси и ще ни избави от ръката на потисника и на злосторника.

4. Илия: „… пътят е много дълъг за тебе”

А само той отиде на един ден път в пустинята; дойде и седна под една хвойна; и поиска да умре, казвайки: Стига ми, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от предците си…
А ангелът Господен дойде втори път, та се допря до него и каза: Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе. (3 Царе 19, 4.7).

3 Царе 19, 1-7, 15-16; 4 Царе 2, 1.11

Когато животът на Илия беше заплашен от Езавел, той се обезкуражи и се помоли да умре. Той каза на Бог „Стига ми, нека умра”. Чувстваше, че е по-добре да умре, отколкото да продължи да живее. Не виждаше никаква цел в живота си. Не осъзнаваше, че Бог все още имаше работа за него. Бог изпрати Своя ангел и го укрепи. Каза му, че пътят е дълъг за него. Все още имаше толкова много важни задачи, които Бог очакваше той да изпълни. Той трябваше да помазва царе на два народа и да помаже своя наследник Елисей. Още повече, Божият план за Илия бе той да не види смърт, а да бъде взет жив в небесата, в огнена колесница. В своето състояние на безнадеждност и отчаяние, Илия не осъзнаваше чудесния план, който Бог имаше за живота му. Вместо това, той се моли да умре. Но Бог го насърчи и му помогна да изпълни призванието и  целта на своя живот.

От време на време и ние се отчайваме в нашия живот, което се дължи на тежкия товар, който носим и се молим Бог да ни прибере, понеже ни е достатъчно времето на този свят. Не осъзнаваме, обаче, че имаме дълъг път още и че Бог има много работа с нас.
Бог иска да ни насърчи да продължаваме и да довършим всички задачи, които Той ни е предопределил, за Неговото Царство.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).