Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

В къщата на грънчаря

Еремия 18, 1-11

Историческо значение на текста

Еремия забеляза, че грънчарят имаше точен и конкретен план. Той използва своите надарени ръце и различни инструменти, за да придаде определена форма на гърнето. Гърнето беше за да послужи за конкретна цел, която бе в ума на грънчаря.

 • Грънчарят избра глината, а не глината грънчаря.
 • Грънчарят избра глината, от която се нуждаеше.
 • Грънчарят си послужи с натиск, за да придаде форма на глината.

Великият Грънчар има план за всеки един от нас (Еремия 1, 18; 2,11).

 • Еремия видя Бог като Грънчар, а Израел – като Неговата глина.
 • Бог имаше план за Израел.
 • Бог придаде на Израел определена форма, като му изпрати много благословения.
 • Бог придаде на Израел определена форма, като продължи осъждението.

Духовно значение на текста

1. Грънчарят намира глината.

 • Псалом 40, 2-3
 • За другите ние бяхме просто мръсна глина, но Бог видя у нас готовия продукт.
 • Не ние избрахме Бог, но Бог избра нас!
 • 1. Кор. 6, 9-11

2. Грънчарят смесва глината с вода, за да придаде определена, подготвителна форма.

 • Ефесяни 5, 26
 • Галатяни 4, 19
 • Филипяни 3, 10
 • Римляни 8, 29; 12, 2.

3. Грънчарят използва своите крака, за да премахне всички малки въздушни балончета, които могат да причинят счупване на гърнето в бъдеще.

 • Ефесяни 1. 20-22
 • „Пропускащи / Течащи” християни.

4. Грънчарят е поставил глината на грънчарското колело, за последно оформяне.

 • Обръщане върху колелото.
 • Оставане върху колелото колкото е нужно.
 • Грънчарят все още използва пръстите Си, за да отмахне някои „чужди” частици (1. Петр. 5, 6).

5. Грънчарят изсушава гърнето на слънце.

 • Този процес е много необходим, но не последен и достатъчен. Ако грънчарят спре дотук, гърнето няма да бъде използваемо за много дълго. Плановете на грънчаря са по-дълбоки.

6. Грънчарят трябва да постави гърнето в пещта.

 • а. Огънят премахва всички остатъчни парчета.
 • б. След този процес гърнето става по-устойчиво.
 • в. 1. Петрово 4, 12-14

7. Грънчарят декорира гърнето.

 • Гърнето трябва не просто да е добро, а да бъде привлекателно (Римляни 12, 2)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).