Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Господ Исус. Като кого е, и какво върши?

(според Откровение 3, 7-9)                                   

Град Филаделфия
Църквата във Филаделфия е направила повече за Бог, от всяка друга от седемте църкви, описани в книгата Откровение. Църквата бе вярна на своето призвание. Тя живееше близо до Бог и Той не я осъди, дори не спомена греха й. Нейното предизвикателство засягаше бъдещето й. Щеше ли да мине през вратата, която Господ Исус държеше отворена за нея?

Господ Исус – Авторът

В Откр. 3, 7-13 Господ Исус Се представя с език, който е достъпен за хората, които щяха да получат това послание.

 

1. Той е свят (Откр. 3, 7)
Господ Исус беше съвършен нравствено и нямаше никаква вина или недостатък. Неговият характер бе съвършен. Святостта е един важен признак на Бога. „Святият” е едно добре-познато име на Бог за еврейския народ. В Исая 43, 15 Бог заявява: „Аз Съм Господ, Святият ваш, Творецът Израилев, вашият Цар”. Ние трябва да приемаме Христовата святост като Божия. Той е свят, следователно мрази грехът. Невярващите се нуждаят от това да Му позволят да разреши техните проблеми, свързани с греха. Той е свят, следователно вярващите също трябва да бъдат святи.

2. Той е истинен (Откр. 3, 7).
Господ Исус стои зад всичко, Този, Който е изцяло достоен за доверие и на Когото можем да разчитаме. Той казва, че е „Истинният”; в оригинал (anathenos) означава нещо истинско, неподправено, автентично. В Господ Исус ние откриваме истинност. Когато Го опознаем, разбираме, че сме изправени пред Абсолютната Истина. Исус е реален, истинен. Да бъде истинен означава, че всяка дума, която е казал е истинното Божие Слово, и че всяко обещание, което е направил, ще бъде изпълнено. Следователно, можем да Му се доверим за спасението, ако разчитаме изцяло на Него. Като вярващи хора, ние трябва да разберем, че това, което Христос ни казва, е истина. Ако Той ни предизвиква с „отворена врата за някаква възможност”, това означава, че можем да минем през нея и да направим това, което Той иска от нас да направим.

3. Той държи Давидовия ключ (Откр. 3, 7).
Ключовете символизират власт. Господ Исус държи „Давидовия ключ”. Единственото място, където още се споменава за Давидовия ключ е в Исая (Ис. 22, 20-23). На Елиаким беше даден ключа за дома на Давид по време на царуването на цар Езекия. Този ключ отключи Давидовия дом, в който бяха всички богатства на Юдовите царе. Елиаким пазеше входа и следеше кой влиза и излиза през него; кой имаше достъп до цар Давид. Беше втори след царя. Той беше този, който отваряше и затваряше вратите.

4. Той ги възлюби (Откр. 3, 9)
Господ Исус разбра трудното положение на Филаделфийците. Той искаше най-доброто за тях (Йоан 16, 27). Тези, които живееха във Филаделфия (Братска любов) бяха обект на Божията любов. Истинската братска любов не е възможна без първо да бъде приета Божията любов. Невярващите трябва да знаят, че Христос умря от любов. Той желаеше да спаси грешниците, поради любовта Си към тях (Йоан 3, 16; Римл. 5, 8).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).