Този сайт благословение ли е за вас?



Резултати

Да обърнем света за Господ Исус

Деяния 1:8

Книгата Деяния на апостолите ни показва как ранната църква е влияела на света, като го е обърнем за Господ Исус.

Книгата Деяния ни показва как днешните християни могат да променят техния свят за Господ Исус.

1. Занесете посланието Му по на света (1:8)

„Свидетели” – martyr (martyr: свидетел, свидетелство)

а. Ерусалим (Деян. 1-7. 22-23).

б. Юдея (Деян. 8-12).

в. Самария (Деян. 8-12).

г. Краищата на земята (13, 14, 16-20, 24-28).


Господ Исус каза на Своите ученици какво да правят; Той им разкри стратегията.

2. Стратегия за мисионерска дейност според Деяния 1:8

- Как ние самите възприемаме и прилагаме тази стратегия?

- Не може да вземаме предвид само себе си.

- Не може да вземаме предвид само страната ни.

- Не може да вземаме предвид само чуждестранните мисионерски служения.

- Трябва да вземем предвид всички тях заедно.

- Нашата стратегия трябва да бъде фокусирана върху всички тези аспекти.

3. От къде трябва да очакваме опозиция?

а. От синедриона (Деян. 4:18; 5:17, 33, 40).

б. От религиозните водачи (Деян., глави 7, 8, 15 и 18).

в. От политическите лидери (Деян., глави 12, 16, 17, 19, 24 и 27).

4. Големи плодове, в резултат от постоянство

а. Господ прибави (Деян. 2:41, 47; 4:4; 5:14).

б. Голям брой хора станаха вярващи (Деян. 8:12; 9:31, глава 10).

в. Езичниците повярваха (Деян. глави 13, 14, 16-20).

Ако искаме да знаем как да обърнем света за Господ Исус, трябва да четем книгата Деяния на апостолите. И да правим същото!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).