Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Да служим като семейство

Има все повече и повече семейства, в които децата не следват Христос. Бог иска семействата да Му служат.

Бог е дал правила

  • Баща (Ефес. 5, 23; 1 Тим. 3, 4-5).

Бащата трябва да води семейството като:
Учи на Божието Слово (насока),
се моли със семейството,
живее живот за пример,
обича своята съпруга и деца,
показва състрадание и твърдост.


  • Майка (Пр. 31, 25-28; Тит 2, 3-5).
Майката трябва да изпълнява ролята си в дома, като:
Се грижи физическите и духовни нужди на съпруга и децата си,
направи своя дом приоритет (атмосферата),
се посвети на това да посреща нуждите на членовете в семейството.
  • Деца (Пр. 1, 8; Ефес, 6, 1-2; Пр. 23, 24-25).
Децата трябва да уважават и да се покоряват на своите родители в  Господа.

Добрите черти на Йов (Йов 1, 1-5).

Йов се боеше от Бога и странеше от злото (ст. 1); и почиташе Бога (ст. 5). Като добър баща той живееше почтен живот както пред децата си, така и пред Бога.

Авраам, един изтъкнат и значим библейски герой, като набожен баща (Бит. 18, 19).

Авраам вярваше напълно, че Божието Слово е вярност, мъдрост и благословение за него и децата му. Затова той заповяда на децата си да ходят в Божиите пътища, както той самият вървеше пред Него.
Като баща, той разви покорство у децата си.
Бог иска семействата да Му служат.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).