Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Достигане на постмодернистичните деца

(1. Летописи 12, 31)

1. С какво времето, в което нашите деца живеят, е по-различно?

Постмодернистичното поколение смята, че „всяка гледна точка е виждане от енда гледна точка”. До известна степен това е вярно. Често сме склонни да виждаме нещата само от нашата перспектива. Постмодернистичното поколение има здравословен скептицизъм по отношение на модернистичния аналитичен разум и предишни претенции за знания и увереност.

2. Три модела на мислене:

2.1. Теоцентризъм
2.2. Модернизъм
2.3. Постмодернизъм

3. Представяне благата вест на постмодернистичното поколение

Трябва да обясним какво разбираме под думата евангелизъм.
Постмодернистите не са благоразположени към традиционни убедителни апологетики и изложения. Те имат въпроси, базирани на постмодернистични схващания за живота и реалността. Обръщането ни към постмодернизма трябва да има някаква роля в нашето въведение за Христовите твърдения. Целта на всяко служение е да помогне на хората да се обърнат от враждебното си отношение към Бога към любов към Него (Второзак. 6, 5).

Трябва да оценяваме общото, което имаме с постмодернистичното поколение.
Трябва да осъзнаем многото общи неща, които има между нас и постмодернистичното поколение. Има няколко вярвания и ценности в постмодернистичната култура, които отчасти, или изцяло, отговарят на историческия християнски светоглед. Тези неща определят общата основа, върху която можем да установим връзка. Например:

Западната култура не се развива.
Ние, като Библейски християни, никога не сме вярвали, че човешкото общество ще доведе до един съвършен свят. Новозаветните вярващи могат да се съгласят с постмодернистичното поколение по този въпрос. Можем да запитаме хората ако технологията не ни отвежда към една утопиятогава накъде отиваме? Модернизмът беше много оптимистичен, а постмодернизма – не.

Загриженост за расизма и справедливостта.
Постмодернистичното поколение се интересува от проблемите за расизма и половото разделение. Ние също искаме да се занимаем с тези въпроси, но кое и какъв ще бъде стандартът за честност и развенство?

Загриженост за екологията.
Постмодернистичното поколение учи поддръжниците си да бъдат против замърсяването на околната среда. Християните трябва да чувстват още по-голямо задължение за стопанисване и обгрижване на планетата. Бихме могли да се съединим с тяхното желание за по-чист и по-добър свят.

Внимание към артистичната креативност.
Можем да видим, че на ареопага, апостол Павел цитира местните поети, а не техните пророци (Деяния 17). Християните трябва да бъдат изобретателни в това да виждат как гласовете от културата могат да разкрият Божия образ, дори те да не го знаят.

Взаимоотношението е най-важно.
Постмодернистичното поколение високо цени автентичното общуване, ако може да го открие. Вярвайки в един Триединен Бог, ние също виждаме, че взаимоотношенията са в сърцевината на човешките опитности.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).