Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Един на друг теготите си носете

Един на друг теготите си носете

Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.(Гал. 6:2)

Какво са теготите?

Теготите са морални провинения, но може да има и по-широко приложение за други видове теготи. Гръцката дума за „бреме” означава нещо, което е отвъд нормалната способност на човека да носи, противоположно на „товар”, което човек се предполага, че може да носи.

Христовият закон е обобщението на всички учения и желания на Исус; той е самото християнство. Това включва обич, не само към ближния (Мат. 22:39), но и към врага (Мат. 5:43), като Божията любов е модел за това. Христовият закон е да се обичаме един друг, както Той възлюби нас (Йоан 13:34; 15:12).

Какво е любов?

Любовта е отношение на сърцето, което се изразява и засвидетелства от това какво казваш и какво вършиш. Любовта е повече от ентусиазъм (1 Йоан 5:1-3). Любовта е съзнателен избор (Осия 3:1-3). Отличителният белег на любовта се намира в Йоан 13:31-35.

Вярващите са нови създания

Вярващите са нови създания с нов характер (Гал. 5:22-23) и могат да изразят отношение на любов по следните начини:

Като виждат доброто в другите хора;

Като не се разочароват или дразнят от отношението и действията на другите, които предполагат разочарование или раздразнение.

Като мислят първо за нуждите на другите, а не само за техните собствени;

Като търсят доброто на другите и като дават приоритет на техните нужди, а не на собствените си;

Като показват любов на практика (Мат. 22:34-40).

Какво да направя?

Обичай Бог, обичай хората! (Второзак. 5:6-21)

Обичай враговете си! (Лука 6:27-31)

Обичай ближния си! (Лука 10:27-28)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).