Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Завет с Авраам

Завет с Авраам

Битие 12:1-3

Авраам е важна личност в Стария Завет, която изиграва важна роля в историята на човечеството. За него се споменава в 16 книги от Стария Завет и в 11 книги от Новия Завет. Първото му име „Аврам” означава „високопоставен праотец”, а новото му име, „Авраам”„праотец на множество”.

Битие 12:1-3 е Божие обещание, изпълнението на което заема почти цялата останала част от Писанието.

1. Заветът с Авраам

· Случил се в Битие 12:1-3, в Ур Халдейски

· Повторен в Битие 13:14-17, в Ханаан, след разделянето с Лот

· Потвърден в Битие 15:4-6, 18 в Ханаан, след срещата с Мелхиседек

· Потвърден повторно в Битие 17:1-10, в Ханаан, когато Бог даде на Аврам ново име, преди да бъде обрязан.

· Продължен в Битие 22І17-18 на хълма Мория (хълмът „Господ ще промисли”) след като бе готов да принесе Исаак в жертва.

2. Заветът с Авраам е вечен завет (Битие 17:7-8; 1. Летописи 16:17; Псалом 105:7-12; Исая 24:5) и се отнася за следните неща:

· Потомство (Битие 17:2-7; Гал. 3:8-16), което се отнася и Господ Исус Христос.

· Земя (Битие 15:18-21; 17:8).

· Народ (Битие 12:2; 17:4).

· Божието благословение и закрила (Битие 12:3).

3. Какво е значението на завета с Авраам?

3.1. Заветът с Авраам има значение за Израел

На това значение се набляга в цялата история на Стария Завет, например:

· Давидовата песен на благодарност: 1 Лет. 16:15-18; Псалом 105:6-11

· Насърчение за Израелтяните срещу техните врагове: 4 Царе 13:23 (Азаил – Йоахаз).

3.2. Заветът с Авраам има значение за всички вярващи

Апостол Павел обяснява значението му за християните в Гал. 3:4

Стефан дори го цитира в последната си реч, в Деяния 7:31 (Битие 12:1)

3.3 Заветът с Авраам има значение за мен, днес!

    1. Римляни 4:3
    2. Галатяни 3:6
    3. Яков 2:21-22
    4. Евреи 11:8-9

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).