Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Защо има нужда от служение сред децата?

Апостол Павел заявява в Римляни 1, 16, че благовестието Христово е „Сила за спасение на всеки, който вярва”. Последната заповед на Господ Исус към нас бе „Идете по целия сват и проповядвайте благовестието на всяко създание” (Марк 16, 15).

1. Първата и най-важна причина за това да има нужда от служение сред децата остава неоспоримата заповед на Господ Исус. Християните не могат да избегнат или да подминат тази Негова заповед. Господ Исус желае децата да идват при Него (Марк 10, 14; Мат. 18, 14). Библейското балговестие означава, че ние трябва да евангелизираме всички хора, включително и децата.

2. Децата имат духовна нужда. Без Господ Исус те са духовно мъртви. Те имат проблема на греха и трябва да се доверят на Господ.

3. Децата са склонни да откликват на благата вест с една чиста и проста вяра. Пат Върбал, автор на литература, свързана със служението сред децата, и консултант в Международната мрежа за служение сред деца, заявява, че „75-85 % от християните днес са се посветили да вярват на 15 годишна възраст”.

 

4. Децата са много отворени към благата вест. Според „Барна Рисърч” вероятността за приемането на Христос е много по-голяма сред децата, отколкото при тийнейджърите и възрастните. При децата между 5 и 13 години вероятността за приемане на Христос е 32 %. Спада до 4 % при децата между 14 и 18 години и се покачва само до 6 % за всички останали възрасти.

5. Децата имат по-дълго бъдеще. Служението на деца е инвестиция в бъдещето. Населението на света сега е над 6. 000.000.000. Поне една трета са деца и те са бъдещето на църквата и на народите. Едно спасено дете е спасено за цял живот.

6. Децата често са Божия инструмент за спасението на другите. Семейства, включително родители и баби и дядовци, могат да бъдат спасени чрез простичкото свидетелство на едно спасено дете. Приятелите могат да бъдат достигани за Христос, също. По този начин децата могат да бъдат голямо благословение за местната църква.

7. Децата играят важна роля в историята на християнската църква. Мартин Лутер казва: „Ако Божието Царство идва с мощ, ние трябва да започнем с децата и да ги учим още от детинство”. Чарлз Спърджън пише: „Децата имат нужда от благата вест, от цялото евангелие, от неопетненото евангелие; те трябва да го имат и ако са учени и запознати с Божия Дух, те са способни да го приемат като зрели хора”. Дийн Стоун, бивш президент на ММСД (Международната мрежа за служение сред деца) отбелязва, че „служенето на деца е най-стратегическото служение в църквата… превъзходството в служението в една местна църква започва от най-ранна детска възраст и се изгражда с времето”.

8. Децата имат нужда от хора, надарени от Святия Дух. Такива хора могат да учат и евангелизират деца. Те са призовани от Бог да се включат в служението с деца. (Римл. 1, 16).

9. Като се включваме в служение за деца, ние прославяме Бог. Най-голямото желание на всеки християнин, не само родител или учител, е да прослави Бог. когато децата са спасени и когато те живеят и израстват за Господ Исус, те Му носят слава! Това плодът, който Бог очаква! Служението в полза на децата е нужно, за да прославя Бог!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).