Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Защо не можем да се разбираме един с друг?

Някой от множеството каза на Господ Исус: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството (Лука 12:13). Вместо да се намеси, Господ Исус само предупреди да няма алчност. Изглежда, че семейният конфликт на този човек беше породен от неговото алчно отношение. При друг случай Господ Исус ни предупреждава да не търсим вина в другите, когато ние самите имаме много по-голяма такава: И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.(Мат. 7:3-5)

Защо не можем да се разбираме един с друг? Причините могат да се обобщят по следния начин:

Сатанинска намеса

Сатана е описан в Библията като измамник и като бащата на лъжите, който се преправя на светъл ангел и броди навсякъде по земята, като изкушава отделни хора и търси такива, които да унищожи. Господ Исус беше ясен по отношение на Сатана: Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща(Йоан 8:44). Сатана и неговите демони са силни, замислящи зло, на които християните са научени да се противопоставят в името на Господ Исус.

Лично отношение и действия

Съвършени хора не съществуват, дори с някои хора да е по-лесно да се общува, отколкото с други. Междуличностните търкания често започват и свършват с хора, чиито индивидуални особености, отношение, чувства и поведение пораждат конфликти и недоверие. Пророк Авакум пише: Защото грабителство и насилие има пред мене, има и каране, и препирня се повдига” (Авак. 1:3)

Вината, която пречи на добрите взаимоотношения между хората може да включва:

Егоцентрична нужда от това да бъдем забелязани, да бъдем в контрол или да имаме престиж и позиция.

Господ Исус забеляза тези видове хора: „И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча” (Лука 18:9). Тази притча е за фарисея и за бирника. (Лука 18:10-14)

Непростителност и грубост към другите;

Апостолът пише: „Бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас(Ефес. 4:32).

Склонност да бъдем осъдителни и лицемерни.

Господ Исус учи в проповедта на планината: Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени (Лука 6:37).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).