Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Идвам скоро! Господ Исус

Откровение 3, 11-12

1. „Идвам скоро!”

1.1. „Идването” на Господ Исус в Ефес, Пергам и Сардис бе идване за осъждение, но идването Му във Филаделфия бе, за да сложи край на времето на тяхното страдание.
1.2. „Идвам скоро” е предупреждение към потисниците, и насърчение за угнетяваните.
1.3. Християнинът винаги трябва да бъде готов за „идването” на Исус (Откр. 3, 3). Завръщането на Господ Исус с очаквана внеазпност е подтик да се запази във вярна служба.

2. Храмът

Времето на изкуплението, споменато в Откр. 3, 10 се отъждествява с връщането на Господ Исус за Своята Църква. Храмът може да е свързан или с хилядагодишното царство или с Новия Ерусалим. Искрения и предан вярващ ще получи място за служение и почит пред Бога.

 

3. Имената

Трикратното споменаване на името гарантира вечна сигурност в Господ Исус.

  • Името на моя Бог говори за притежание.
  • Името на града говори за небесното жителство.
  • И моето ново име сочи сънаследничеството с Господ Исус.

4. Корона

4.1. Корона за победители.
Предложената „корона” бе славният венец, присъден на победителите на атлетични състезания. Това обещание бе подходящо за един град, познат със своите спортни събития и е известен символ в Новия Завет за възнаграждаване на вярната служба. Апостол Павел пише кратко, на Тимотей, преди смъртта си: 2 Тим. 4, 7-8.
4.2. Да изгубиш една корона
Поради лошото си поведение човек може да загуби корона, която е била заслужена по-рано (2 Йоан 8). Короната означава царската власт, дадена на победоносните сънаследници на Господ Исус. Съдийското кресло на Христос ще бъде повод или за награда, или за съжаление (2 Кор. 5, 10).

5. Стълбове

За победителите се казва, че те ще бъдат „стълбове” в Храма на Бога. Стълбовете са най-стабилната и устойчива част в една сграда. Да бъдеш стълб в храма предполага забележително място на служение в Царството на Христос (вж. Исая 22, 23; Лука 19, 16-19).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).