Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

И тъй Авраам тръгна…

Битие 12:4-7

1. Цената, която Авраам все още не беше готов да плати (Харан).

Градът Ур Халдейски, където Авраам бе възпитан, бе център на много идолопоклоннически култове, особено на такива, издигащи богът на луната, Нанар.. Авраам се роди, когато баща му, Тара, беше вече на 160 години. (Сравни Битие 11:32 и Битие 12:4). Тара беше повел цялото си семейство покрай реката Ефрат, по посока към Ханаан. Той спря в Харан, на 800 км. от Ур Халдейски, долу-горе на половината път, и никога не продължи. Той почина на двеста и пет годишна възраст и никога не видя Ханаан. Авраам не допусна много грешки в живота си, но тези, които направи, бяха парализиращи. За Авраам Харан се превърна в символ на изгубени години. Смъртта на един баща е болезнена, но за Авраам беше благословение.

2. Най-накрая в Ханаан! (Бит. 13:15; 15:18; 17:7-8; Гал. 3:16)

Когато Авраам най-накрая пристигна в Ханаан, той издигна олтар на Господа в Сихем (между връховете Гевал и Гаризин). Издигайки олтар, Авраам:

- изяви публично свидетелство си, че принадлежи на Бога;

- Установи принцип за поклонение на Бога;

- Показа, че вярва в Божиите обещания.

Олтарът в Сихем беше първият олтар, който беше издигнат за Господ в Ханаан. По-късно Исаак (Бит. 26:24-25) и след него Яков (Бит. 33:18-20) издигнаха олтари в Сихем, които да послужат за възпоменание на Божието откровение.

Присъствието на недружелюбните обитатели в Ханаан не обезкуражи Авраам, който живееше чрез вяра. Той задържа баланса между издигането на „олтар за Господа” (Бит. 12:7-8) и „разпъването на шатър.” (Бит. 12:8).

Бог работи чрез Авраам, имайки предвид обстановката, в която Неговият Син, Господ Исус Христос щеше да се роди. Бог беше този, Който избра Ханаан за мястото, от което „Спасителят на света” щеше да се появи.

3. Видение от Бога и посветената стъпка на вяра на Авраам.

- Видението е резултат от вяра. Ако за мен е трудно да се доверя на Бога, ще ми бъде трудно и да приема Неговата воля за моя живот.

- Видението ще се отрази на начина, по който почитам Бог. Любовта ми към Бога и привързаността ми към Него ще се изразяват в начина, по който почитам Бог. Авраам напредваше, защото той обичаше Бог. Начинът, по който почитаме Бог се влияе от това колко голям и велик е моят Бог.

- Видението ще ми помогне да позволя на Бога да управлява моя живот. В началото Авраам имаше някои трудности, свързани с „въпроса за управлението”. Той трябваше да се научи как да разбира Божията воля за него, защото само тогава Бог го благославяше.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).