Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Какво е посланието, от което днешните деца се нуждаят?

1. Те имат нужда да чуят за Бог

Бог е източникът на спасението. Децата се нуждаят да знаят кой е Бог и какво прави Той. Децата никога няма да разберат тяхната отговорност за греха, без първо да имат ясна представа за Бог.
Ето затова ние учим, че:

 • Бог те създаде (Деяния 17, 23-29): ти си отговорен пред Него.
 • Бог ти говори чрез Библията (1 Кор. 3-4): носиш отговорност за това да Го слушаш.
 • Бог е свят и справедлив (Деяния 17, 31): Той ще те съди.
 • Бог е добър и те обича (Йоан 3, 16): Той прави спасението възможно за теб.

 

2. Те имат нужда да чуят за греха

Ученето за греха разкрива нуждата от спасение. Грехът и последствията от него трябва да бъдат обяснени съвсем сериозно и изцяло. Ето затова учим, че:

 • Твоят грях е против Бога (Псалом, 51, 4)
 • Ти си грешен по природа (Ефес. 2, 3) и поради делата си (Римл. 3, 23).
 • Заради греха, ти заслужаваш наказание от Бог (Римл. 1, 18).

3. Те имат нужда да чуят за Исус Христос

Ученето на децата за Исус Христос им показва единствения път към спасението. Те трябва да знаят кой е Исус Христос и какво е направил Той. Затова ние учим, че:

 • Исус Христос е Бог – Син, единственият Спасител (Деяния 9, 20).
 • Той умря за теб (Деяния 2, 23.26.36.38)
 • Той се върна в небесата заради теб (Деяния 2, 23-32).

4. Те имат нужда да чуят за покаянието и за вярата

Да призовем децата да дойдат при Христос е една много важна част от Евангелието (Йоан 6, 37; Йоан 1, 12). Ето затова ние учим, че:

 • Исус Христос те кани да дойдеш при Него (Мат. 11, 28).
 • Трябва да се обърнеш от греха си към Бога (Деяния 2, 38; 20, 21).
 • Трябва да се довериш на Исус Христос и да Му се посветиш изцяло (Деяния 16, 31; 20, 21).  

Покаянието и вярата включват един пълен отклик на призива на Христос: от страна на сърцето, ума и волята (Римл. 6, 17).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).