Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Нека насочим погледа си към Господ Исус!

Като гледаме на Исуса, Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Му радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за Този, Който издържа такова противопоставяне срещу Себе Си от грешните, за да не ви дотегне и не ви обхване малодушие.
(Евреи 12:2-3)

Ако не подредим приоритетите в живота си, хората и ситуациите около нас ще го направят. Когато това стане, безпокойството и отчаянието могат да се превърнат в проблем.

1. Господ Исус знаеше Своята цел.

И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси погиналото” (Лука 19, 9-10).

Понеже Бог не е пратил Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. (Йоан 3, 17-18).
В Лука 15, 1-11 четем за нещата, които бяха изгубени:

Овцата се беше изгубила по стечение на обстоятелствата.
Монетата беше изгубена случайно.
Синът се изгуби умишлено.

Преди да можем да подредим приоритетите си, трябва да знаем каква е целта ни.

 

2. Господ Исус подреди приоритетите Си, на основата на Своите цели.

Приоритет номер едно:

Общение с Неговия Отец.

И сутринта, когато беше още тъмно, стана, та излезе и отиде в уединено място, и там се молеше. А Симон и онези, които бяха с Него, се завтекоха след Него. И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят. А Той им каза: Да идем другаде, в близките градове, та и там да проповядвам; защото затова съм излязъл. (Марк 1, 35-38).

Приоритет номер две:
Приближен кръг от ученици

А когато бяха на път за Ерусалим, Исус вървеше пред тях; а те се удивяваха, и онези, които Го следваха, бяха обзети от страх. (Марк 10, 32).

Приоритет номер три:
Служене на изгубените.

Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. (Лука 19, 10).

3. Господ Исус се съобразяваше със Своите приоритети и ги защитаваше от плановете на другите.

Оттогава Исус започна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър Го взе настрана и започна да го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. (Матей 16, 21-23).
1. Господ Исус знаеше Своята цел!
2. Господ Исус подреди приоритетите си според целите си.
3. Господ Исус съобрази и защити своите приоритети от плановете на другите хора.

Нека насочим погледа си към Господ Исус!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).