Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Открий и използвай дарбата, която Бог ти е дал

Открий и използвай дарбата, която Бог ти е дал

Апостол Павел пише на младия Тимотей: „По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце” (2 Тим. 1:6). В 1 Кор. 12:11 четем: „…Който разделя на всеки по особено…”.

Ние сме изключителни!

Всеки от нас е уникален и няма начин да има втори подобен на него. В целия свят няма никой друг, който изглежда точно като нас (мен/теб), който да мисли като нас или който чувства нещата, които ние чувстваме.

Няма друг вярващ в света, който е екипиран и надарен като нас. Тялото Христово се нуждае от нас и от дарбите, които Святият Дух ни е дал „по особено”. След като веднъж осъзнаем истински, че Сам Бог ни е екипирал с духовните дарби, и че Той стратегически ни е поставил на местата, на които иска да бъдем, за да използваме тези дарби, тогава навлизаме в едно напълно ново измерение на вълнуващи възможности!

Ние сме инструментите на Божествения план

В целия свят няма по-задоволяващо усещане от това да разберем, че ние сме инструментите на Божествения план, който Бог осъществява в света, в човешката история и в живота на хората около нас. Такова преживяване очаква всеки истински вярващ, който е готов да открие и използва духовните дарби, които Бог му е дал.

Три важни забележки

1. Откритие!

Откриването на нашите духовни дарби не е нещо, което разбираме, като си направим тест за самопроверка, като тези в списанията „вярно-грешно”. Откриването на духовните ни дарби изисква време, размисли, молитва и внимателно изучаване на Писанията. Изисква също взаимодействие с други вярващи. Над всичко друго, обаче, изисква да предоставим себе си под властта на Главата на тялото, Господ Исус Христос, Който запазва за Себе Си правото да координира и насочва дейностите ни.

2. Духовните дарби не са същите като естествените таланти

Най-често срещаното объркване е, че духовните дарби не са същите като естествените таланти. Вярно е, че талантите като музикална способност, артистични умения, атлетични движения и др. са също дарби от Бог. Обаче те не са духовни дарби. Те са дарби на физическо или социално ниво, дадени на човечеството в естествената сфера.

3. Духовните дарби са дадени с цел да допринасят за благото на човечеството и на църквата.

Духовните дарби са дадени от Бог с цел да допринасят за благото на човечеството и на църквата, в сферата на Духа, на личното взаимоотношение на човек с Бог. Тъй като духът е най-основната част от нашето същество, от която произтичат и всички останали връзки, е ясно, че практикуването на духовните дарби действа на най-дълбокото ниво на нашето съществуване. Талантите, очевидно, са раздадени на хората съвсем отделно и без никаква връзка с тяхното духовно състояние. Невярващите, както и вярващите, имат таланти, и, както едните, така и другите, могат да открият много възможности за тяхното полезно разкриване и изразяване, както по религиозен, така и по светски начин. Само вярващите имат духовни дарби, защото те се дават само на тези, в които Божият Дух обитава.

Как да открием кои са духовните ни дарби?

Откриването на дарбите, дадени ни от Бог, е едно от най-чудесните неща в нашия християнски живот. То може да даде нов ход на нашето служение. Може да ни даде нова увереност и признателност за това какви ни е създал Бог.

Господ Исус казва, че вечната Му наслада е това да върши волята на Този, Който Го е изпратил. Дарът на Отец пробуди собственото Му желание и Той тръгна да върши това, което Му носеше силна радост.

Трябва да помним, че дарбата не ни е дадена за наш личен успех, но като средство за духовно обогатяване както на нас, така и на другите. Както напомня апостол Павел: „А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза”. (1 Кор. 12:7).

1. Помоли Бог да ти разкрие каква е твоята дарба. Изучавай дарбите, записани в Библията.

2. Бъди слуга. Всички духовни дарби се отнасят особено за това да даваме от себе си на другите.

3. Започни с дарбата, към която се чувстваш най-привлечен днес. Дай си малко време. Бъди търпелив!

4. Бъди отворен за Божието водителство. Не се оглеждай за дарба, която си мислиш, че искаш да имаш. Не отхвърляй тази, която не желаеш да имаш. Не използвай дарба, която не притежаваш.

5. Помоли доверени християнски лидери и приятели да ти кажат каква дарба виждат в теб. Бог може да използва тях!

6. Дарбите трябва да се практикуват. Практикуването ни помага да бъдем по-ефективни в използването на дарбата. Младият Тимотей беше насърчен: „да разпалваш дарбата от Бога, която имаш(2 Тим. 1:6).

7. Не се състезавай в използването на Божиите дарби! Никой вярващ не бива да се съревновава с друг вярващ. За всички нас има място в тялото Христово. Никой не може да заемем мястото на някой друг.

Избягвай да си казваш „Няма нещо, което да мога да правя!”

Ако речеше ногата: понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако рече ухото: понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото”. (1 Кор. 12:15-16). Това напълно опонира аргумента на християнина, който казва „Няма нещо, което да мога да правя; другите имат дарби и способности, но след като не мога да правя това, което те правят, значи не съм много полезен в църквата”. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно”. (1 Кор. 12:18).

Избягвай да бъдеш арогантен или да се смяташ за вседостатъчен!

И окото не може да рече на ръката: не ми трябваш; или пък главата на нозете: не сте ми потребни. Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими; и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава.” (1. Кор. 12:21-24).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).