Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Понеже Аз, Господ, не се променям!

Малахия 3:6

Променящ се свят
Толкова много промени са се случили през последните сто години. Техният брой е толкова голям, че едва си поемаме дъх и следващият порив от промяна ни връхлита. Хора идват и си отиват по 24 часа в денонощието, всеки ден. Промяната ни е постоянен спътник в живота.

Знаете ли, че всеки ден в САЩ:

- 108 000 души се местят в нов дом?

- 18 000 се местят в друг щат?

Знаете ли, че всеки ден в САЩ:

- 40 американци навършват 100 години?

- 5 800 навършват 65 години?

Знаете ли, че всеки ден в САЩ:

- Повече от 6 300 души се развеждат?

- Докато 13 000 се женят?За последните 30 години е дошла много повече информация, отколкото през последните 5000. 90 % от стоките в магазините не са съществували преди десет години. Установено е, че 50 % от завършилите колеж започват работа, която не е съществувала, когато те са се раждали.


Някой го е казал така:

Моя прадядо е яздил кон, но се е страхувал от влака. Дядо ми е пътувал с влак, но се е страхувал от кола. Баща ми се вози в кола, но се е страхувал от самолети. Аз летя със самолет, но се страхувам от коне.

Взаимоотношенията се променят. 50 % от браковете днес завършват с развод. Вероятно бракът на една двойка, която минава по пътеката в църквата, за да бъде венчана, няма да продължи повече от седем години. 42 % от младите хора признават, че имат сексуална активност; и една от всека 16-та тийнейджърка ражда по едно дете всяка година. Обществото ни е изоставило Божият закон за взаимоотношенията.


Нашият непроменим Бог

Трябва да помним, че Бог все още управлява всички и че Той не се променя! Той е в контрол! Никога не изгубва следите на нещата, които се случват. Никога не се обърква. Винаги взема правилното решение. Винаги знае какво ще направи, дори преди да се създадат обстоятелствата. Бог управлява света и Неговите намерения ще успеят.

Библията говори за нашият непроменим Бог в този променящ се свят: „Понеже Аз, Господ, не се променям” (Малахия 3:6).

Тези думи са изречени към Малахия във време на голяма промяна: поклонението започнало да става много повърхностно и незадълбочено и хората давали на Бог „остатъците”. Моралният Божи закон не бил зачитан, особено що се отнасяло за браковете. Разводът носел срам на цялата нация. Божията заповед за десятъка се пренебрегвала и се считала за икономическа пречка за обществото. Нито свещеникът, нито хората взели насериозно заплахата от идващият съд. В подобен свят Бог предупреждавал и напомнял на своя народ, че Той не се е променил.

Трябва да имаме ново виждане!
Трябва да имаме ясно виждане за това какво Бог ни е призовал да вършим и какви трябва да бъдем. Някой е казал: Ако имаме повече спомени, отколкото мечти, животът е свършил”. Трябва да знаем накъде отиваме и какво ще правим!

Бог каза на Исая: Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя нещо ново (Исая 43:18-19).

Бог е Бог на новите идеи, на иновациите. Бог е Бог, Който използва промените. Трябва да се молим за ново виждане. Трябва да копнеем за нещата, които Бог може да направи!

Ако искам да се разочаровам, трябва да погледна вътре в себе си. Ако искам да бъда сразен, трябва да погледна назад. Ако искам да се отклоня, трябва да се огледам наоколо. Ако искам да съм обезпокоен, трябва да гледам напред. Ако искам да бъда избавен, трябва да погледна нагоре! Само когато съсредоточа вниманието си на Господ, препятствията ще се превърнат във възможности и бариерите – в благословения!

Уроци, които можем да научим от Мойсей:

С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като човек, който вижда Невидимия. (Евр. 11:27). Очите на Мойсей бяха отправени към Бог и той можа да устои. Той имаше издръжливост посред всички промени. Мойсей държеше погледа си съсредоточен в Бог, а не в препятствията. Той устоя независимо от презрението на Фараон. Преодоля и упоритостта на евреите, които хленчеха и се оплакваха, които се бунтуваха против него. Издържа и критиките от тези, които му бяха най-близки, Мириам – сестра му; Аарон – брат му; Датан и Авирон – неговите спътници.


Ние също можем да променим света!
Когато врагът сякаш успява, когато грешният сякаш побеждава, когато натискът е непоносим, когато упреците стават все повече и повече, когато се чувстваме сами, когато злото се възцари и истината се бори да оцелее – каквото и да срещаме, трябва да гледаме на Господ Исус! Промяната идва с Него!Бог все още използва обикновените хора, които са напълно отдадени на Него, за да направи чрез тях промяна в този променящ се свят.

Един обущар от Бостън чул следното: И тъй предстои още да се види какво Бог може да направи с мъж, жена или млад човек, напълно посветени на Него”. Ние познаваме този обущар като Дуайт Муди, който отговорил „Аз ще бъда този човек”.

Бог употребил неговите евангелизационни събирания, за да доведе хиляди хора до Господ Исус. И все пак все още предстои да се види какво Бог може да направи с човек, напълно посветен на Него!Животът става вълнуващ, когато дадем всичко, което имаме, на Бог! И когато го направим, Бог ще ни заведе много по-далеч, отколкото някога сме си мислели, че можем да идем, за да направим неща, които сме си мислели, че никога не можем да направим! За Негова вечна слава!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).