Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

ПРИ НОЗЕТЕ НА ГОСПОД ИСУС

1. ПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХОВЕТЕ – Лука 7, 38

Макар фарисеят да беше поканил Господ Исус в дома си, той така и не седна при нозете Му. Искаше да седне с Него на масата. Жената не беше поканила Господ Исус в дома си (може би въобще нямаше дом), но осъзнаваше най-големия си проблем: грехът. Тя знаеше, че се нуждае от прощение на греховете си. И тя беше донесла греховете си при нозете на Господ Исус.

2. ПРАВИЛНОТО УЧЕНИЕ – Лука 10, 39

Мария знаеше, че трябва да се учи. Марта беше тази, която посрещна Господ Исус в техния дом, във Витания, но Мария седна при нозете Му. Ученето изисква концентрация. Вярно е, че не Мария покани Исус, но тя зае мястото, което бе най-доброто за нея – при нозете Му! И то беше „по-добрия дял” (Лука 10, 42).
ГОСПОД ИСУС Е БОГ, КОЙТО Е ИСТИНЕН, КОЙТО НИ ПОЗНАВА И ОБИЧА!

3. УТЕХА – Йоан 11, 32

Мария преживя загубата на брат си Лазар. Тя не се беше съсредоточила върху гроба, макар евреите да си мислеха, че тя може би е отишла там. Тя разбра, че не може да очаква голяма утеха от хората, които също си имаха своите проблеми. Мария беше заела правилното място, при нозете на Господ Исус. Само Той може да даде утеха. На мястото на скръбта и разочарованието в сърцето на Мария, Той внесе радост.
ГОСПОД ИСУС Е БОГ, КОЙТО СЕ ГРИЖИ ЗА НАС, КОГАТО ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ!

4. ЖИВОТЪТ НА ЕДНО ДЕТЕ – Лука 8, 41

Смъртта на едно дете накара Яир да потърси Исус. Той Го намери и падна пред нозете Му. Той разбираше, че никой не може да вдъхне живот на детето му. Яир потвърди истината, че без Исус децата погиват. Децата се нуждаят много повече от Исус Христос, отколкото  от родителска любов, от въздуха, от покрив над главите им, дрехи и облекло. Яир знаеше при Кого да отиде с проблема, който имаше – починалото му дете.
ГОСПОД ИСУС Е БОГ, КОЙТО ИСКА ДА ДАДЕ ЖИВОТ НА ВСИЧКИ ДЕЦА.

5. БЛАГОДАРНОСТ – Лука 17, 16

Десетима прокажени срещнаха Господ Исус и всеки от тях преживя Божията любов. Те всички бяха очистени и излекувани от проказата. Върнаха се към нормалния си живот. Само един от тях, самарянинът, осъзна на Кого трябва да благодари. Той се върна и падна пред нозете на Господ Исус. Учудващото не е, че един се върна, да благодари, а че другите девет не се върнаха. Самарянинът бе двойно обновен: физически и духовно. Благодарността показа неговата душевност.
ГОСПОД ИСУС Е БОГ, КОЙТО Е ДОСТОЕН ЗА НАШИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ!

6. ПОБЕДА НАД СТРАХА – Откровение 1, 17

Когато апостол Йоан видя Господ Исус в Неговата слава, той изпита страх. Той познаваше Христос, беше ходил с Него, беше Го чувал да поучава, беше се „докосвал” до Него. Когато Го видя в славата Му, въпреки възрастта, на която беше, той падна пред нозете Му! Той знаеше добре, че Господ Исус е Първият и Последният. Той утихна, за да позволи на Господ Исус да говори. Апостол Йоан е велик пример за човек, който живее за Господ Исус. Той разбра, че най-доброто място на света е при нозете на Исус!

ГОСПОД ИСУС Е БОГ, КОЙТТО ЗАСЛУЖАВА ДА МУ ОТДАДЕМ ЖИТОВА СИ И Е ДОСТОЕН ЗА ЦЯЛАТА СЛАВА!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).