Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Пътуването на Аврам на юг, към Негев

Битие 12:9-10

Решение, взето без Бога

Авраам се измести на юг, докато стигна Египет. Той пропусна Божията цел. Възможно ли е да пропуснем целта, която Бог е предвидил за нас?
Бог допусна да настане глад в Ханаан. Изглежда Той искаше да накара жителите на Ханаан да осъзнаят колко много се нуждаят от свидетелството на Авраам. Съвпадане то на времето на глада с това на пристигането на Авраам е удивително. Гладът не беше нещо необичайно за Ханаан. В случая, на първо място той бе изпит за вярата на Авраам
. По-нататък четем за други две нашествия от глад (Битие 26:1; 41:56).

По време на глада Авраам реши да продължи още по на юг, дори до Негев (с възможности за развиване на търговия), а след това дори по-далеч, до Египет (с възможности за развиване на скотовъдство. Интересно е, че Авраам не мислеше да се завърне в Харан или в Ур. Той искаше на всяка цена да избегне страданието от това да преживее глад. Вярата му, че Бог ще се погрижи за него дори във време на глад, не беше достатъчна.

Един грях доведе до следващ грях. Първо, той напусна Ханаан, мястото, което Бог бе определил за него, а по-късно Египет се превърна в място на поредица от провали. Времето в Египет не бе просто изгубено време, но бе време, за което Авраам трябваше да съжалява. Египет, в Библията, е образ на греха. Авраам не бе призован от една грешна страна в друга такава.

Какво означаваше Египет за Авраам?

1. В Египет Аврам излъга за жена си (беше т. нар. „бяла лъжа”), че му беше сестра на (Битие 20:12). Какво свидетелство беше Аврам за собствената си съпруга?

2. Авраам почти изгуби живота си.

3. В Египет Авраамовите овчари имаха разпри с овчарите на Лот.

4. Авраам и Лот трябваше да се разделят. Какво свидетелство беше това?

5. В Египет Авраам взе Агар за своя жена, което по-късно предизвика много проблеми. Авраам не напусна Египет. (Нямаше да има конфликт между Израел и Палестина, ако Авраам никога не бе отишъл в Египет и ако не бе взел Агар за своя жена).

Много от проблемите, които Авраам срещна бяха започнали поради това, че той не остана на мястото, на което Бог го бе призовал. Бог не го призова да отиде в Египет, а в Ханаан. Като Божии деца, ние не бяхме извадени от този грешен свят, за да се върнем отново в греха. Авраам изгуби своето свидетелство в Египет и със сигурност не бе благословение за Египет.

Уроци за вярващите:

- Към всяко Божие дете е отправен призив.

- Изпитването на вярата на Авраам е тест, пред който всеки вярващ се изправя.

- Човек трябва да гледа на Бог, а не на обстоятелствата.

- Провалът на Авраам ни кара да се замислим за нашите собствени провали и ни показва нуждата от това да оправим живота си с Бога, ако не искаме да преживеем духовна гибел.

Времето, прекарано извън общение с Бога е изгубено време, завинаги!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).