Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Удоволствието да носим радост на Бог

Лука 12, 32
Лука нямаше удоволствието да ходи и разговаря с Исус, както Матей, Петър или Йоан. Той беше лекар, който чу благата вест и реши да се покори на Бог, като записа всичко, което беше чул за Божия Син. Той беше езичник и написа историята от Евангелието в стил, достъпен и разбираем за тези, които не са евреи.

Защо Исус каза: „Не бой се малко стадо”?

Хиляди дойдоха да чуят, да бъдат нахранени или излекувани. Но малцина ще влязат в Царството. Той ги описва като „малко стадо”.

Бог радва ли се и удоволства ли се от нас и от нашите деца?

Тези, които принадлежат на Царстото Му, вярват в Него.
Бог се радва на нашата вяра. Евреи 11, 6: „Но без вяра не е възможно да Му бъде угоден човек; защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят”. Тези, които желаят да удовлетворят Бог, се надяват на Христос и красотата на Неговата святост. Тези, които желаят да удовлетворят Бог,търсят първо Божието царство и неговата праведност. Тези, които желаят да удовлетворят Бог желаят да Му вярват.

 

Тези, които принадлежат на Царството Му, Го славят.

Давид казва в Псалом 69, 30-31 „Ще хваля името на Бога и с песен ще Го възвеличая с хваления; и това ще угоди на Господа повече от вол и от телец с рога и копита”. С други думи, тези, които носят радост на Бог са тези, които желаят да Го хвалят. Те идват в Божия дом с песен. Те желаят да пеят песен на хвала на Бог. Желанието ни да Го хвалим с песен и да отдаваме повече значение на Бог, отколкото на живота, Го радва много повече от един формален ритуал или рутина.
Исус изпя химн на Бог точно преди да отиде на кръста. Писанието казва: „И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм,” (Мат. 26, 30). Библията дава повече от 25 примера, в които Божиите хора пеят песен на Бог. Бог се удоволства от хвлаението на тези, които копнеят да радват Господ.

Тези, които принадлежат на Неговото Царство, проповядват Него.

Ако желаем да радваме Бог, ние трябва да проповядваме Христос. Не можем да проповядваме Евангелието и да разпространяваме благата вест, като казваме на хората само това, което искат да чуят. (1 Кор. 1, 21; Гал. 1, 10).

Нашия копнеж трябва да бъде да бъде такъв, че да казваме като Христос: „… Аз върша всякога това, което Му е угодно.” (Йоан 8, 29; Римл. 15, 3).
Божието Царство не се състои в думи, а в сила (1 Кор. 4, 20).
1. Силата на Неговия промисъл: Бог ни дава ежедневния хляб (Мат. 6, 11), жива вода (Йоан 4, 14) утеха и почивка (Мат. 11, 28).
2. Силата на Неговата закрила: Бог ни изпраща Своите ангели, които да ни пазят (Псалом 91, 11-13).
3. Силата на Неговите обещания: Бог ни дава Своето Слово (Псалом 107, 20).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).