Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Хаосът, който предизвикваме, когато Бог не е на

Еремия 2, 1-37

Три различни истории се случват в книгата Еремия.

Първата включва млад мъж, на име Еремия. Еремия беше Божият избраник за една много трудна задача.
Втората история включва Божият избран народ, Израел. Бог търпя достатъчно множеството години на безбожно ръководство и идолопоклонство. Той даде на Еремия задача да пророкува лошата новина, че ще бъдат превзети от вавилонците.

Третата история включва Самия Бог. Един съкрушен Баща, който гледа отстъпничеството на децата си към бунт.

Когато Бог не е приоритет номер 1 в живота ни, ще се намерим в много трудна ситуация – хаосът, който предизвикваме, когато Бог не е на първо място.

Това е, което се случи с Божият избран народ – израелтяните. Те започнаха да се смесват с другите народи и техните фалшиви богове. Започнаха да създават смесени бракове с хора извън еврейската вяра. Това, над което те първоначално смятаха, че могат да имат контрол, сега взе контрол.

Предупреждение 1: Когато преследваш нещо, което извън Божия стандарт, стоиш на хлъзгава повърхност, която може да те доведе до катастрофа.
Еремия обобщи кризата на Израел много силно:

„А между това, на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво лягаше като блудница.” (Еремия 2, 20 б).

 

За Израел тревата изглеждаше по-зелена от другата страна. Преди много време те бяха на отсрещната страна, като се покланяха на идоли и на лъжливия бог Ваал. Горяха децата си като жертва на лъжливия бог Молох. Стих 28 казва, че боговете им са били колкото градовете им. Били са неморални в сексуалните си практики; били са нечестни и в работата си. Бог казва: „Достатъчно.” Отначало всичко изглеждало безобидно. Така прави гърмящата змия. Съвсем скоро те ухапва, също толкова скоро те завладява и се озоваваш в една голяма бъркотия. Когато преследваш нещо, което извън Божия стандарт, стоиш на хлъзгава повърхност, която може да те доведе до катастрофа.

Предупреждение 2: Следването на безбожни лидери води до безбожен начин на живот.


Точно това правеше Израел. Те толерираха безбожни водачи, които имаха позицията да изискват безбожие. „Свещениците не казаха: Къде е Господ? Законоведците не Ме познаха; и управниците станаха престъпници против Мене и пророците пророкуваха чрез Ваал, и ходеха след безполезните  идоли.” (Еремия 2, 8).

Израел беше народ, в който религиозните водачи не търсеха Бога. Съдиите не познаваха Бога и Неговите морални ценности. Царете въставаха срещу Бог и градяха своите царства, вместо Божието царство. Проповедниците разпространяваха повече Вааловото учение, отколкото Божието Слово. Когато ние започнем да следваме безбожни водачи, съвсем скоро ще придобием техният начин на живот.

Предупреждение 3: Да сложиш себе си пред Бог означава да се обречеш на провал.


Израел реши, че техните пътища са по-добри от Божиите.
Защото две злини стори Моят народ:

остави Мене – извора на живите води, и си издълба водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода.” (Еремия 2, 13).

Израелтяните можеха да имат извора на жива и свежа вода, или да се задоволят със застоялата и неприятна вода от един спукан водоем.

Да сложиш себе си пред Бог означава да се обречеш на провал.

Предупреждение 4: Пренебрегването на покаянието ще доведе до закоравяло сърце.

Израел отказа да признае, че сгрешиха и да се покаят за тяхното зло. В резултат на това сърцата им закоравяха и те продължих да живеят в непокорство. Всъщност, Бог изтреби народа, защото те отказаха да се върнат при Него.
„Те обърнаха към Мене гърба си, а не лицето си.” (Еремия 2, 27 б).

Какъв беше резултатът от тяхното зло? В глава 37 се казва, че Бог допусна управляващите от Вавилон да се изправят срещу Ерусалим. Обградиха града под обсада и всъщност влязоха в него. Поради своето непокорство, царят на Юда бе заловен. И трябваше да стане свидетел на екзекутирането на децата си. Очите му бяха извадени и той беше в окови до края на живота си. Царският дворец в Ерусалим бе опожарен; полетата и цели семейства бяха унищожени. Повечето хора бяха изпратени на заточение във Вавилон, където и станаха роби.

Предупреждение 5: Грехът носи своите последствия.

Може да не е сега, нито пък следващата седмица, но грехът носи своите последствия.

 „Познай и виж, че е зло и горчиво нещо дето си оставил Господа, своя Бог.” (Еремия 2:19 б).

Може би сме изкушавани да си мислим, че понеже никой от нас не е съвършен, и всички до известна степен страдаме от тази морална болест, която Библията нарича „грях”, и че понеже Бог е един любящ Бог, то това няма толкова голямо значение. Той ще пренебрегне нашите малки провинения. За съжаление, ситуацията е малко по-сериозна от това. Въпреки, че Бог ни обича силно, Неговата святост и справедливост са такива, че той не може да живее със злото. Както казват пророците Авакум и Исая: ”Очите Ти са твърде чисти и не можеш да гледаш злото и не можеш да търпиш беззаконието” (Авакум 1, 13), „Но вашите беззакония са ви разлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето Му от вас” (Исая 59, 2).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).