Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Хляб и риба за 20 000 души, според евангелието от Йоан

Хляб и риба за 20 000 души, според евангелието от Йоан

Йоан 6:1-14


Йоан писа за всички хора. Той представи Исус Христос като Бог, Всемогъщият Бог. Учениците бяха забравили, че Господ Исус, Който е Всемогъщият Бог, беше с тях.

Случката, погледната през погледа на дете

За какво си мислеше момчето сутринта, когато излизаше от дома си? Майка му се бе погрижила за него. Тя му беше дала храна за обед.

Филип

Филип не беше готов да даде 200 динария. „Имаме малко пари: 200 динария за 20 000 души”. Нужни бяха 2000 динария. А те имаха само 10%. За Филип да даде на Господ да купи храна за хората беше твърде малко. Филип вече беше видял първото чудо – превръщането на водата във вино. Междувременно беше видял и двете изцеления: синът на царския чиновник в Капернаум (Йоан 4:46-54) и паралитика, при къпалната Витезда (Йоан 5:1-8).

Андрей

Андрей беше този, който забеляза, че момчето имаше нещо, което можеше да даде. Той отиде при точното дете и донесе всичко, което детето можеше да даде на Господ Исус.

Неназованото по име момче

То нямаше почти нищо. Обедът на момчето струваше може би по-малко от 10% от един динарий. Това означава, че учениците са имали 2000 пъти повече средства от момчето. Момчето (което навярно още не бе виждало чудо от Исус), даде само 0,005% от необходимото. Но малкото е много, когато Бог е в него. Момчето стана известно по цял свят, защото беше готово да даде и малкото, което имаше. Бог започва да работи на мястото, на което сме и използва това, което имаме!

Божият промисъл

Бог даде на тази неизвестна семейна двойка син, който щеше да бъде част от Неговия план. Бог беше Този, Който нареди всичко. Той бе създал възможности бащата на детето да работи. Най-вероятно е бил рибар. Бог направи майката на момчето да бъде чувствителна за нуждите на детето си. Тя бе приготвила обяд за сина си. Бе опекла хляба и изпекла рибата, която баща му вероятно бе уловил. Момчето даде каквото имаше. Не беше много, но даде всичко. То даде всичко на Господ Исус!

Малкото в ръцете на Исус

Ако учениците се бяха опитали да нахранят множеството с обеда на момчето, без Исусовата сила, само един човек щеше да бъде нахранен. Всички останали щяха да останат гладни. Уорън У. Уиърсби казва: „Един гладен свят се храни от несъдържателни заместители, докато ние ги лишаваме от Хляба на живота”.


Господ Исус умножи

Господ Исус умножи това, което момчето даде. Той не умножи това, което учениците не бяха готови да дадат. Исус приложи на практика принципа на умножението! Като Бог, Господ Исус може да направи хляб от камъни, или от нищо. Той е Създател на всичко, но избра да направи много от малко!

Простата истина:

1. Обядът на едно малко момче засити множество.

2. Обядът на едно малко момче промени нещата.

3. Обядът на едно малко момче разкри Божието могъщество.

4. Обядът на едно малко момче промени животи.

5. Обядът на едно малко момче укрепи вярата на хората.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).