Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Proclaiming the Word!

„Hlásání Slova“ je Mezinárodní služba biblického vyučování v rámci CEF (Dětská misie). Jejím cílem je naplňování duchovních potřeb pracovníků CEF po celém světě. Je také požehnáním pro ty, kteří věří, že Bible je Boží slovo.

Tato služba reprezentuje CEF na různých setkáních a při různých příležitostech:

VYUČOVÁNÍ A KÁZÁNÍ

vyučování na Institutech CEF
prezentace CEF a vyučování na biblických školách a seminářích
přednášky na konferencích, církevních a misijních setkáních

PREZENTACE CEF

návštěvy kazatelů a křesťanských vůdců
prezentace CEF na mezinárodních fórech, zasedáních a konferencích

PSANÍ

psaní úvah a článků; většina z nich bude k dispozici na této stránce.

James N. Spurgeon napsal:

Zaměstnání je tvá volba; služba je Kristovo povolání. V zaměstnání očekáváš příjem; ve službě očekáváš dávání. V zaměstnání něco dáváš, abys něco obdržel; ve službě vracíš něco, co jsi již obdržel. Zaměstnání je závislé na tvých schopnostech; služba závisí na tvé disponibilitě Bohu. Dobře odvedená práce ti přináší uznání; dobře konaná služba přináší slávu Kristu.

I tato služba má oslavit našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista!

 

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).