Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Bůh v životě Abrahama

Genesis 12, 8

Stavění oltářů

Když sledujeme Abrahamův život, nemůžeme přehlédnout jeho velmi blízký vztah s Bohem. Abraham stavěl oltáře a vzýval jméno Boží. On vlastně nestavěl nic jiného než oltáře. Nečteme o tom, že by stavěl paláce. Na konci svého života postavil náhrobek pro Sáru, ale v průběhu celého života využíval každou příležitost k tomu, aby stavěl oltáře. Události ve svém životě vztahoval k Bohu. Díky oltářům, které postavil, můžeme vytvořit náčrt jeho životopisu.

Abraham uctíval Boha. To byla jeho nejdůležitější činnost. Uctíval Ho například když:

 • se vrátil z Egypta (Genesis 13, 2-4);
 • uviděl velikost zaslíbené země (Genesis 13, 14-18);
 • se mu zjevil Pán a změnil jeho jméno z Abram na Abraham (Genesis 17, 3-5);
 • uzavřel smlouvu s abímelekem v Beer-šebě (Genesis 21, 33).

Stavění oltářů nebylo lehké. Abraham potřeboval kameny a maltu. Asi nejtěžší pro něho bylo postavit oltář na hoře Mórija. Stavba tohoto oltáře nebyla náročná pro jeho páteř, ale pro jeho srdce. Abraham věděl, že staví tento oltář pro to, aby na něm položil svého milovaného syna. Z Božího pohledu Abraham obětoval svého syna. Beránek se tam neobjevil náhodou. Pán Bůh se o to postaral.

 

Abrahamova teologie

Abraham věděl o Bohu více než kdokoli z lidí, kteří žili v jeho době. Pán Bůh mu zjevil mnoho důležitých pravd o sobě (Genesis 18,19). V té době Bible neexistovala. Jediným zdrojem informací o Bohu byl Bůh sám, Bůh, který se zjevoval Abrahamovi. Když Abraham mluvil s Bohem nebo když hovořil o Bohu, používal následující vyjádření:

 • ADONAI (PÁN, MISTR) – Genesis 15, 2
 • YAHWEH (PÁN – JÁ JSEM) - Genesis 15, 2
 • EL ELYON (NEJVYŠŠÍ BŮH) - Genesis 14, 22
 • EL SHADDAI (VŠEMOHOUCÍ BŮH) - Genesis 17, 1
 • EL ROI (BŮH VŠEVIDOUCÍ) - Genesis 16, 13
 • EL OLAM (VĚČNÝ BŮH) - Genesis 21, 33
 • YAHWEH JIREH (BŮH, KTERÝ VIDÍ) - Genesis 22, 14


Abraham neměl Bibli, ale znal Boha lépe než někteří lidé, kteří Bibli vlastní. Proces poznávání Boha charakterizuje náš život. “Ukaž mi svého Boha a já ti řeknu, jak žiješ a kde budeš trávit svou věčnost!“

Poznávání Boha je základ, bez kterého neexistuje skutečný život a služba.

Dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).