Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Czesɫaw Bassara

1948 narodil se v křesťanské rodině v Brzeszczach při Osvětimi (Polsko).

1965 přijal Pána Ježíše za svého Spasitele. Ve stejném roce zahájil službu mezi dětmi. Až do roku 1969 se učil a pracoval v Brzeszczach a Osvětimi.

1969 - 1974 studoval teologii na „Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej“ ve Varšavě (Polsko).

1972 oženil se s Helenou. Mají dvě děti, Bogdan (nar. 1975) a Dorota (nar. 1979); v současnosti se svými životními partnery (Agnieszka a Konrad) slouží Bohu v CEF.

1975 ve své zemi získal titul magistra teologie.

1976 ve Švýcarsku (Kilchzimmer) absolvoval Vzdělávací institut pro vedoucí pracovníky ve službě mezi dětmi.

1969 – 1990 v Polsku organizoval práci s dětmi a mládeží. Věnoval se také vyučování učitelů a rodičů.

1982 – 1990 v Polsku zakládal sbory, učil na biblických školách a evangelikálních církvích.

1991 - 2007 společně s ženou sloužil na pozici ředitele CEF pro střední a východní Evropu. Obzvláště se soustředili na službu CEF v Rusku a zemích Střední Asie. Zodpovídal také za vedoucí pracovníky a službu CEF v 30 zemích. Byl členem Evropské rady CEF.

2000 – 2006 absolvoval postgraduální studium v oboru systematické teologie na Evangelical Theological Faculteit in Heverlee/Leuven v Belgii.

2006 získal titul Ph. D. v oboru systematické teologie a obhájil disertační práci s názvem: „Postmoderní hermeneutika a evangelikální reakce.“

2008 založil službu ‘Hlásání Slova!’ neboli Mezinárodní službu biblického vyučování v CEF.

Dr. Czesław Bassara hovoří anglicky, německy, rusky, polsky a esperanto. V rámci své služby navštívil více než 60 zemí na všech světadílech.

A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás. (2 Tes. 3,1)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).