Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Jaké poselství potřebují slyšet dnešní děti?

1. Musí se dozvědět o Bohu

Bůh je zdrojem spasení. Děti musí vědět, kdo je Bůh a co činí. Děti nedokážou pochopit svou zodpovědnost za hřích, pokud jim nepředáme přesné informace o tom, jaký je Bůh. Proto učíme:
 • Bůh tě stvořil (Sk. 17, 23-29): máš před Ním zodpovědnost za svůj život.
 • Bůh k tobě mluví skrze Bibli (1. Kor. 15, 3-4): neseš zodpovědnost za svou poslušnost vůči Němu.
 • Bůh je svatý a spravedlivý (Sk. 17, 31): On tebe bude soudit.
 • Bůh je dobrý a má tě rád (Jan 3, 16): postaral se o možnost tvého spasení.

 

2. Musí se dozvědět o hříchu

Vyučování o hříchu odhaluje potřebu spasení. Hřích a jeho důsledky musí být dětem důkladně vysvětleny se vší vážností. Proto učíme:

 • Tvůj hřích je proti Bohu (Žalm 51, 4).
 • Svou přirozeností jsi hříšníkem (Ef. 2, 3), také v běžném životě hřešíš (Řím. 3, 23).
 • Tvůj hřích je důvodem Božího trestu (Řím. 1, 18).

3. Musí se dozvědět o Ježíši Kristu

Učení o Ježíši Kristu ukazuje dětem na jedinou cestu ke spasení. Děti se musí dozvědět, kdo je Ježíš Kristus a co udělal. Proto učíme:

 • Ježíš Kristus je Boží Syn, jediný Spasitel (Sk. 9, 20).
 • Zemřel za tebe (Sk. 2, 23. 36. 38).
 • Vstal z mrtvých pro tebe (Sk. 2, 24-32).
 • Odešel do nebe kvůli tobě (Sk. 2, 23-32).

4. Musí se dozvědět o pokání a víře

Pozvání dětí ke Kristu je stěžejní částí evangelia (Jan 6, 37; Jan 1, 12). Proto učíme:

 • Ježíš Kristus zve děti k sobě (Mat. 11, 28).
 • Musíš se odvrátit od svého hříchu k Bohu (Sk. 2, 38; 20, 21).
 • Musíš složit důvěru v Ježíše Krista a úplně se mu podřídit (Sk. 16, 31; 20, 21).

Úplnou odpovědí na volání Krista je pokání a víra: vedou ke změně myšlení, srdce a vůle. (Řím. 6, 17).

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).