Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Modlitba za misii přímo z Hádesu

Luk. 16, 19-31
Juda 1, 22-23
1 Kor. 16, 15

1. Co je misie?

Misie je služba s plným nasazením, která má za cíl umožnit lidem slyšet Evangelium!
Mám touhu podřídit se Bohu tak, aby lidem, se kterými jsem v kontaktu, bylo těžké rozhodnout se jít do pekla?
Jaká je moje misie?
Jsem Bohem poslán?
Opravdu jsem pocítil a prožil zodpovědnost, kterou na mne vložil Bůh?
Proč se mají křesťané i nadále zabývat misií?

2. Dvě důležité otázky

První otázka člověka v Bibli zní: „Cožpak jsem strážcem svého brata?” (Genesis 4, 9b). Tuto otázku položil Kain, když se pokoušel ospravedlnit z vraždy svého bratra.
Druhá důležitá otázka: „A kdo je můj bližní?” (Luk. 10, 29). Tuto otázku položil člověk, který se cítil být spravedlivým. Byl to zákoník - právník, který nevěděl, kdo je jeho bližní.
Každý křesťan si musí položit tyto dvě otázky! A také si musí na ně odpovědět.

3. Výlet do Hádesu - Luk. 16, 19-31

Hádes je přeplněný lidmi, kteří zoufale prosí o misionáře. Hádes je shromáždění lidí, kteří zavrhli Boha a pocítili zoufalství věčného života bez Něho. Znají již duchovní realitu života, je to však realita bez Boha.
Kolik křesťanů čte Bibli a modlí se „Tady jsem, pošli mě!” a pořád nic nedělají pro misii, jsou spokojeni jen s povrchním životem. Vůbec je nezajímají lidé, kteří se ženou do Hádesu. Je prosba Makedonce ze Skutků apoštolských aktuální i pro křesťany 21. století?

4. Statistika

Statistiky potvrzují, že pouhá 3 % věřících lidí jsou zapojena do misijní činnosti.
Křesťané utrácejí více peněz za jídlo pro své psy a kočky než dávají na misii.
Překvapuje nás, že pořád více lidí směřuje do Hádesu?
Průměrný člen evangelikálního sboru nedokáže říct jednoduché svědectví o Pánu Ježíši.
I když je Bible nejčtenější knihou světa, většina křesťanů nedokáže přečíst z Božího slova více než 3 kapitoly za týden.

5. Vize

Někteří křesťané se tak těší vizí nebe, že úplně zapomněli na ty, kteří směřují do pekla. Tato skutečnost nás musí vybízet ke společným modlitbám, půstu a obětavosti vůči těm, kteří jdou do záhuby. Vize záchrany ztracených životů musí začít v křesťanských rodinách. Součástí této vize musí být také naše peněženky a bankovní konta.

Když nemohu jít sám, musím někoho vyslat. Nejdůležitější je však modlitba. Potřebujeme mít „modlitební mentalitu“, která se ze současných sborů úplně vytratila. Je misie největší výzvou pro náš život? Anebo se raději schováváme za zdmi našich nezralých sborů?

6. Situace ve světě

Pokud znázorníme všechny lidi (kteří nyní žijí na zemi a za které máme před Bohem zodpovědnost) číslovkou 100, pak 66 nikdy neslyšelo o Pánu Ježíši.
70 nepatří k bílé rase.
57 jsou Asiaté.
21 jsou Evropané.
70 jsou negramotní.
50 jdou spát o hladu.
Pouze 1 se může pochlubit vyšším vzděláním.
40 jsou děti otevřené pro Evangelium.
6 ovládá 50 % bohatství světa.
3 z nich jsou jen krok od Hádesu; už zítra možná rozšíří jeho řady.
Tato statistika nemá větší význam, pokud nenaslouchám Duchu svatému. On chce pracovat skrze nás.

7. Boží plán pro křesťany

Bůh od nás očekává aktivitu zejména v našem modlitebním životě, a také v zájmu o misii a misionáře.
Položme si několik otázek:
Jak by vypadal můj sbor, kdyby se každý jeho člen zajímal o misii stejně jako já?
Jak by vypadal můj sbor, kdyby každý jeho člen dával na misii tolik jako já?
Jak by vypadal můj sbor, kdyby se každý jeho člen modlil o misii stejně jako já?
Mohu udělat něco víc?
Mohu dávat víc peněz?
Mohu se víc modlit?
Přemýšlej o tom, že když přijdeš do nebe, tak se kolem tebe sejdou lidé, kterým jsi řekl svědectví o Ježíši a umožnil přijít ke Spasiteli.
Když ne ty, tak kdo?
Když ne tady, tak kde?
Když ne teď, tak kdy?

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).