Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Opustili všechno a šli za Ním

Lukáš 5, 1-11

Plán číslo 1
Bůh je ochoten tě učit!

"Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského." (Luk. 5, 1)

Lekce číslo 1
Pokud jsem ochoten naslouchat, Bůh je ochoten mě učit!

Plán číslo 2
Bůh je ochoten projevit svou moc!

"…tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly."   (Luk. 5, 2-7)

Lekce číslo 2
Pokud jsem připraven se podřídit, Bůh je ochoten projevit svou moc!

Plán číslo 3
Bůh je připraven mě používat!

"Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním." (Luk. 5, 8-11)

Lekce číslo 3
Pokud jsem ochoten být pokorný, Bůh je připraven používat si mě!

Lekce od Boha:

Pokud jsem ochoten naslouchat, Bůh je ochoten mě učit!

Pokud jsem připraven se podřídit, Bůh je ochoten projevit svou moc!

Pokud jsem ochoten být pokorný, Bůh je připraven používat si i mě!

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).