Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Osnovy kázaní

Proč se máme zapojit do misie?

Mat. 28, 18-20;
Mar. 16, 15;
Jan 20, 21;
Řím. 10, 13-15;
Řím. 13, 2-4.

 
Historická fakta uvádějí, že v národech, které se nesetkaly s evangeliem, je mnohem více chudoby, kriminality, rozvrácených domovů, nemanželských dětí, vykořisťování, korupce a válek než v těch, které nebrání zvěstování evangelia.

Existuje rejstřík válek, který eviduje 14 530 válek ve světě během 6000 let. Je to v průměru 2,6 válek za jeden rok. V období césara bylo třeba vydat na zabití jednoho vojáka 0,75 $.  Za Napoleona to byly 3 000 $. Během první světové války jsme dali 21 000 $ na to, aby byl zabit jeden nepřátelský voják. V době druhé světové války to bylo již 200 000 $. V současných válkách je to částka kolem 1 000 000 $ za každého vojáka.

Číst dále: Proč se máme zapojit do misie?

   

Proč máme dětem zvěstovat evangelium?

Apoštol Pavel v epištole k Římanům 1, 16 vyznává, že evangelium je „mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří”. Poslední příkaz Pána Ježíše zní: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření” (Mar. 16, 15).
 
1. Prvním a současně hlavním důvodem k evangelizaci dětí je poslední příkaz Pána Ježíše. Křesťané tento příkaz nemůžou obejít nebo nějak „jinak vysvětlit“, mohou pouze uposlechnout a jít. Pán Ježíš si přeje, aby děti k Němu přicházely (Mar. 10, 14; Mat. 18, 14). Biblická evangelizace znamená zvěstovat evangelium všem lidem včetně dětí.
 
2. Děti mají duchovní potřeby. Bez Pána Ježíše jsou děti duchovně mrtvé. Mají problém  se svým hříchem a potřebují mít důvěru v Pána Ježíše!
 
3. Děti jsou schopny přijímat evangelium svou prostou a živou vírou. Pat Verbal, která pracuje s dětmi a zároveň je konsultantkou International Network of Children’s Ministry, konstatuje: 75 % až 85 % křesťanů se přiznalo ke své víře před 15. rokem života.

Číst dále: Proč máme dětem zvěstovat evangelium?

   

Jaké poselství potřebují slyšet dnešní děti?

1. Musí se dozvědět o Bohu

Bůh je zdrojem spasení. Děti musí vědět, kdo je Bůh a co činí. Děti nedokážou pochopit svou zodpovědnost za hřích, pokud jim nepředáme přesné informace o tom, jaký je Bůh. Proto učíme:
  • Bůh tě stvořil (Sk. 17, 23-29): máš před Ním zodpovědnost za svůj život.
  • Bůh k tobě mluví skrze Bibli (1. Kor. 15, 3-4): neseš zodpovědnost za svou poslušnost vůči Němu.
  • Bůh je svatý a spravedlivý (Sk. 17, 31): On tebe bude soudit.
  • Bůh je dobrý a má tě rád (Jan 3, 16): postaral se o možnost tvého spasení.

Číst dále: Jaké poselství potřebují slyšet dnešní děti?

   

Čím je pro mě Boží Slovo?

„To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši..” (2. Timoteovi 1, 13)

1. Příklad zdravého učení.
Pojem „příklad“ v 2. Tim. 1, 13 je něco jako „architektův náčrt”. Od samého počátku měla církev velmi konkrétní doktríny, kterými se řídila. Byla to norma, podle které se ověřovalo veškeré vyučování. Timoteus dostal příkaz, aby se obsah této normy neměnil za žádných okolností. Pokud by tak učinil, neměl by nic, čím by ověřoval učení učitelů té doby. My, křesťané 21. století, se máme věrně držet učení apoštola Pavla z 1. století. V prvotní církvi se šířila filozofie s názvem antinomianismus. Hlásala, že „nejsme pod zákonem”. Tato myšlenka žije i dnes. I dnes se najdou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že žijeme pod milostí, a ne pod zákonem. Tato koncepce tvrdí, že Nový zákon je sbírkou „dopisů o lásce”, které nemají žádnou právní hodnotu a závaznost. Nepřijímají to, čemu sami říkají „teologie příkladu”. Copak pojem „příklad zdravého učení” neukazuje na to, že existuje nějaký zákon (např. 1. Kor. 9, 21; Gal. 6, 2), podle kterého máme žít?

Číst dále: Čím je pro mě Boží Slovo?

   

V období deprese potřebujeme povzbuzení

Židům 10, 23. 35. - Všichni Boží lidé potřebují povzbuzení!

1. Izák potřeboval povzbuzení: "V této zemi …požehnám ti!"

"Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil: "Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, jíž jsem se zapřisáhl tvému otci Abrahamovi." (Genesis 26, 2-3)

Genesis 26, 12-13.

Když Izáka postihl hladomor, Bůh mu řekl, aby neodcházel do Egypta, ale zůstal ve své zemi. Bůh slíbil Izákovi, že mu požehná v jeho zemi. Bůh dopřával Izákovi své požehnání, takže když zasel obilí, sklidil stonásobnou úrodu. Izákovi se dobře vedlo a stal se velmi bohatý.

Stejným způsobem může Bůh požehnat i nám, když procházíme obdobím zápasů, nedostatku nebo utrpením. Je možné, že jsme sváděni uniknout ze situací, ve kterých prožíváme bolest a riziko.

Bůh slibuje, že vůči nám projeví Svou moc a požehnání právě tam, kde pociťujeme nějaký nedostatek nebo ohrožení.

Číst dále: V období deprese potřebujeme povzbuzení

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).