Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Pán Ježíš. Kdo je a co činí

(podle Zjev. Jana 3, 7-9)

Město Filadelfie
Ve Filadelfii udělal místní sbor pro Pána Boha více než všech sedm dalších sborů z knihy Zjevení. Tento sbor byl věrný své misii. Žil v Boží blízkosti, proto mu Ježíš nic nevytýká. Dokonce se ani nezmiňuje o žádném z jeho hříchů. Výzva adresována tomuto sboru se vztahovala k jeho budoucnosti. Vejde skrze dveře, které pro něj držel Pán Ježíš otevřené?

Pán Ježíš – Autor
Ve Zjev. Jana 3, 7-13 Pán Ježíš představuje Sebe Samého a používá k tomu slova srozumitelná pro ty, kteří měli tento dopis číst.

 

1. Je Svatý (Zjev. Jana 3, 7)
Pán Ježíš je morálně dokonalý, je bez jakékoli nedokonalosti nebo prohřešku. Jeho charakter byl dokonalý. Svatost je velmi důležitá vlastnost Boha. Židé často používali k oslovení Pána Boha pojem ‘Svatý’. V Iz. 43, 15 Bůh prohlašuje ‘Já, Hospodin, jsem váš Svatý, stvořitel Izraele, váš Král.’ Potřebujeme spatřovat Ježíšovu Boží svatost.  On je svatý, proto nenávidí hřích. Nevěřící lidé Mu musí dovolit vyřešit svůj problém s hříchem. On je svatý, proto i věřící lidé mají být svatí.

2. Je Pravý (Zjev. Jana 3, 7)
Pán Ježíš si stojí za vším, co řekl. On je zcela spolehlivý a důvěryhodný. Prohlašuje, že je ‘Pravý.’ V řeckém originále je použito slovo (anathenos) a znamená něco, co je reálné, opravdové, autentické. V Pánu Ježíši můžeme najít realitu. Když o Něm přemýšlíme, setkáváme se s Absolutní Pravdou. Být věrný znamená, že každé slovo, které Ježíš řekl, je skutečným Božím slovem a každé zaslíbení, které dal, bude vyplněno. Proto Mu také můžeme důvěřovat ohledně spasení, pokud na Něj spoléháme. Věřící lidé musí pochopit, že všechno, co Pán Ježíš říká, je pravda. Když nás zve do „otevřených dveří příležitostí“, pak můžeme přes ně vstupovat a plnit Jeho vůli.

3. Drží klíč Davidův (Zjev. Jana 3, 7)
Klíče jsou vyjádřením autority. Pán Ježíš drží ‘klíč Davidův.’ Jediný citát, který se odvolává na klíče krále Davida, je zapsán u Izajáše (Iz. 22, 20-23). Eljakímovi byly svěřeny klíče k Davidovu domu. Stalo se to za vlády judského krále Chizkijáše. Tímto klíčem se otevíral dům Davida, ve kterém se nacházely poklady judských králů. Eljakím měl právo určovat, kdo mohl vejít do domu Davida a kdo z něho mohl odejít, kdo mohl přijít ke králi a kdo ne. Byl to on, kdo dveře otevíral a také zavíral.

4. On si je zamiloval (Zjev. Jana 3, 9)
Pán Ježíš měl pochopení pro těžkou situaci věřících ve Filadelfii. Chtěl pro ně to nejlepší (Jan 16, 27). Bůh si zamiloval ty, kteří žili ve Filadelfii (bratrská láska). Skutečná bratrská láska nemůže existovat tam, kde dříve nedošlo k přijetí Boží lásky. Nevěřící lidé se musí dozvědět o tom, že Pán Ježíš umíral z lásky k nim. Protože Ježíš miluje hříšníky, chce je také zachránit (Jan 3, 16; Řím. 5, 8).

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).