Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Přijdu brzy! Pán Ježíš.

Zjevení 3, 11-12

1. „Přijdu brzy!“

1.1. „Příchod“ Pána Ježíše do Efezu, Pergamu a Sard měl za cíl vykonat soud, ale Jeho příchod do Filadelfie znamenal ukončení období utrpení.
1.2. „Přijdu brzy“ je varováním pro pronásledovatele a zároveň povzbuzením pro pronásledované.
1.3. Křesťan musí být vždy připraven na Ježíšův příchod (Zjevení 3, 3). Náhlý a neočekávaný příchod Pána Ježíše mobilizuje k vytrvalosti ve věrné službě.

2. Chrám

Čas vysvobození, o kterém se hovoří ve Zjevení 3, 10, je spojen s příchodem Pána Ježíše pro svou Církev. “Chrám“ se může vztahovat buď k tisíciletému království anebo k Novému Jeruzalému. Opravdově věřící člověk získá od Boha místo své služby a uznání.

3. Jména

Trojnásobné uvedení jména je potvrzením věčné existence v Pánu Ježíši.

  • Jméno mého Boha hovoří o vlastnictví.
  • Jméno města hovoří o nebeském občanství.
  • A nové jméno určuje spoludědictví s Pánem Ježíšem.

4. Koruna

4.1. Koruna pro vítěze
Jedná se vlastně o vítězný věnec, kterým byli odměňováni sportovci po závodech. Toto zaslíbení bylo dobře chápáno ve městě, které bylo proslulé svými sportovními událostmi. V Novém zákoně se vítězný věnec často používá jako symbol pro vyjádření odměny za věrnou službu. Apoštol Pavel psal Timoteovi krátce před svou smrtí: 2. Timoteovi 4, 7-8.

4.2. Ztráta koruny
Nesprávný způsob života může vést ke ztrátě koruny, která byla dříve zaslíbena (2. Janův 8). Koruna je symbolem královské autority, která přísluší vítězným spoludědicům Pána Ježíše. Soudcovský trůn Ježíše Krista bude místem naší odměny nebo hanby (2. Korintským 5, 10).

5. Sloupy
O vítězích bylo řečeno, že se stanou „sloupy“ v chrámu svého Boha. Sloupy tvoří stabilní a také nejpevnější část budovy. Být sloupem v chrámu znamená mít významné místo v Kristově království (viz: Izajáš 22, 23; Lukáš 19, 16–19).

dr. Czesɫaw Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)
«back

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).