Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Požehnání z vděčnosti

1. Vděčnost je vyjádřením duchovního života.

Lukáš 17, 11-18
Kde je těch devět?

2. Vděčnost přináší slávu Bohu.

Skutky 3, 7-11
Povzbuzujeme ostatní, aby byli vděční.

3. Přijímání Boží milosti v díle spasení nás vede k vděčnosti.

Efezským 2, 4-10
Nedostatek vděčnosti může signalizovat, že člověk není spasen.

4. Věřící děkuje za všechno, co Bůh udělal.

Filipským  4, 6
Bůh ví, co skutečně potřebujeme.

5. Život věřícího má nést projevy vděčnosti.

Koloským 3, 15-17
Nedostatek vděčnosti snižuje schopnost vydávat svědectví.

6. Jsme povoláni, abychom vyjadřovali vděčnost za všech okolností.

1. Tesalonickým  5, 17-18
Neexistuje situace, ve které by věřící člověk neměl důvod k vděčnosti.

Proč má být křesťan vděčný?
1. Pán Bůh to tak řekl.
2. Nedostatek vděčnosti je hřích.
3. Skrze vděčnost uctíváme Boha.
4. Skrze vděčnost otevíráme cesty ke službě.
5. Naší vděčností povzbuzujeme druhé, aby žili s Bohem a sloužili Mu.
6. Vděčnost násobí pokoj v srdci věřícího.

„Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!“ Žalm 50, 14

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).