Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Poznání Spasitele. Kdo je Pán Ježíš?

Jan 1, 1-3

Kdo je Pán Ježíš? Kým je Pán Ježíš pro tebe?

Pán Ježíš je Pánem stvoření! (Jan 1, 1-3; Efez. 3, 9; Kol. 1, 16; Žid. 1, 1-2).

Známý agnostik Robert Ingersol  si během návštěvy Henryho Warda Beechera všiml krásného glóbu, který znázorňoval souhvězdí. „Právě jsem hledal něco takového!“ – řekl při podrobném pozorování. „Kdo to vytvořil?“ „Kdo to vytvořil,“ zopakoval Beecher předstírajíc údiv. „Proč se ptáš příteli? Nikdo to nevytvořil, prostě stalo se.“

Pán Ježíš není součástí stvoření, On je Stvořitelem! Zcela se liší od figurek předváděných během vánočních svátků. On je Stvořitelem, proto je Pánem! Je také tvým Pánem?

Pán Ježíš se stal Spasitelem, protože zemřel a vstal z mrtvých! (Jan 1, 29; 3, 16-17).

Kdyby naší největší potřebou byla informace, Pán Bůh by nám poslal učitele.
Kdyby naší největší potřebou byla technologie, Pán Bůh by nám poslal vědce.
Kdyby naší největší potřebou byly peníze, Pán Bůh by nám poslal ekonoma.
Kdyby naší největší potřebou byla zábava, Pán Bůh by nám poslal baviče.

Ale naší největší potřebou bylo odpuštění hříchů, proto nám Pán Bůh poslal Spasitele. On je Přítelem dokonce i pro hříšníka (samařská žena – Jan 4,1-30; cizoložnice – Jan 8,1-11). Jako Pán má moc spasit! On je jediným Spasitelem světa! (Jan 14, 6; Skutky ap. 4, 12).

Pán Ježíš brzy přijde jako Soudce! (Jan 5, 22; Řím. 2, 16; 14, 10; 2. Tim. 4, 1). Bude soudit ty, pro které není Spasitelem. Lepší je pokořit se před Ním, než bude pozdě!

Pán Ježíšem je Přítelem pro všechny, kteří Mu to dovolí.

Přináší požehnání:

pro život (svatba v Káně Galilejské - Jan 2, 1-11).
pro duchovně ztraceného (Nikodém - Jan 3, 1-21; Petr - Jan 21, 15-17).
pro nemocné (syn královského služebníka – Jan 4, 47-54; Bethesda – Jan 5, 1-9; slepý – Jan 9, 6-7).
pro hladové a chudé (5 tisíc – Jan 6, 10-13).

Jsme schopni vytvořit přirozený odstup člověka od Boha a tato prázdnota musí být vyplněna Spasitelem! On je Pánem, Spasitelem, Soudcem i Přítelem!

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).