Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Pozvání apoštola Pavla

Apoštol Pavel nás povzbuzuje ke zbožnému životu (podle Efez. 5) tím, že nás zve na návštěvu do těchto míst:

1. Chrám (Efez. 5, 1-7)

V chrámu nám apoštol připomíná oběť, kterou Pán Ježíš podstoupil za nás. Hřích je pro Boha vždy odporný (Iz. 3, 24).
„Pokud chodíme v lásce,  je náš život živou obětí (Řím. 12, 1-2; Filip. 2, 17), příjemnou Bohu“ (Jan 2, 1-8).

2. Pole (Efez. 5, 8-14)

Pole je místo, kde můžeme vidět výsledek práce. To nám připomíná, že máme chodit ve světle, abychom mohli přinášet duchovní ovoce (Gal. 5, 22-23).
„Pokud chodíme ve světle, nemůžeme mít společenství s temnotou” (2 Kor. 6, 14-18).

3. Tržiště (Efez. 5, 15-17)

Apoštol nás vede na trh a připomíná nám, že máme moudře investovat své schopnosti a dary, a také dobře využívat různé příležitosti.
„Pokud chodíme v moudrosti, budeme moudře využívat svůj čas.”

4. Společenská místnost (Efez. 5, 18-21)

Apoštol nás vede do společenské místnosti (Efez. 5, 18-19), kde se můžeme naučit, jak chodit v Duchu (Gal. 5, 16-26).
„Pokud chodíme v Duchu, budeme prožívat radost, vděčnost a podřízenost jedni druhým.”

5. Dům (Efez. 5, 22-33)

Na konec nás apoštol Pavel vede na návštěvu domácnosti (Efez. 5, 22-33), ve které používá obraz vztahu existujícího mezi Kristem a církví. Kristus nás miloval a zemřel za nás. Dnes nás stále miluje a pečuje o nás. V knize Píseň písní je zobrazen intimní život, který mohou prožívat ti, kteří se podřídili Pánu Ježíši.
„Pokud se podřídíme Pánu Ježíši, budeme požehnáním pro jiné.“

dr. Czesɫaw Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).