Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Proč máme dětem zvěstovat evangelium?

Apoštol Pavel v epištole k Římanům 1, 16 vyznává, že evangelium je „mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří”. Poslední příkaz Pána Ježíše zní: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření” (Mar. 16, 15).
 
1. Prvním a současně hlavním důvodem k evangelizaci dětí je poslední příkaz Pána Ježíše. Křesťané tento příkaz nemůžou obejít nebo nějak „jinak vysvětlit“, mohou pouze uposlechnout a jít. Pán Ježíš si přeje, aby děti k Němu přicházely (Mar. 10, 14; Mat. 18, 14). Biblická evangelizace znamená zvěstovat evangelium všem lidem včetně dětí.
 
2. Děti mají duchovní potřeby. Bez Pána Ježíše jsou děti duchovně mrtvé. Mají problém  se svým hříchem a potřebují mít důvěru v Pána Ježíše!
 
3. Děti jsou schopny přijímat evangelium svou prostou a živou vírou. Pat Verbal, která pracuje s dětmi a zároveň je konsultantkou International Network of Children’s Ministry, konstatuje: 75 % až 85 % křesťanů se přiznalo ke své víře před 15. rokem života.

 

4. Děti jsou velmi otevřené pro zvěst evangelia. Podle výsledků výzkumů Barn Research je pravděpodobnost přijetí Ježíše Krista mnohem vyšší u dítěte než u adolescentů nebo dospělých. Pokud jde o děti ve věku 5 až 13 let je pravděpodobnost přijetí Krista až 32 %. V období života od 14 do 18 let se snižuje na 4 % a pro zbytek života se nepatrně zvedne na 6 %.
 
5. Děti mají delší budoucnost. Evangelizace dětí je investicí do budoucnosti. Na celém světě nyní žije více než 6 miliard lidí, z toho je 2,5 miliardy dětí.  Právě ony jsou budoucností národů. Spasené dítě znamená zachráněný život!
 
6. Pán Bůh si často používá děti k přivedení rodičů a prarodičů k Pánu Ježíši. Děti také mohou získat pro Krista své přátelé. Jednoduché svědectví dítěte dokáže posluchače velmi zaujmout a je těžké se mu vzepřít.
 
7. Děti mají velmi důležitou úlohu v dějinách křesťanské církve. Martin Luter řekl: „Pokud má Boží království přijít s mocí, musíme začít u dětí, musíme je začít učit od kolébky”. Charles Spurgeon napsal: „Děti potřebují evangelium, celé evangelium, ne ředěné evangelium; měly by jej slyšet, a když jsou vyučovány Duchem Božím, jsou schopny jej přijmout stejně jako dospělí lidé”. Dean Stone, bývalý prezident INCM říká, že „služba zvěstování evangelia dětem je nejvíce strategickou službou církve… výjimečnost této služby ve sboru se týká již nejmladších dětí a pak se dál rozvíjí”.
 
8. Děti potřebují učitele, kteří mají dary Ducha svatého. Takoví učitelé mohou děti učit a evangelizovat. Jsou povoláni ke zvěstování evangelia dětem (Řím. 1, 16).

9. Skrze evangelizaci dětí oslavujeme Boha. Největší touhou každého křesťana, ne jenom rodičů nebo učitelů, je chválit Pána Boha. Spasení dětí a jejich duchovní růst v Ježíši přináší Bohu chválu. To je ovoce, které chce vidět Bůh i věřící lidé. Pojďme s evangeliem k dětem, Bůh tím bude oslaven!

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).