Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Proč se máme zapojit do misie?

Mat. 28, 18-20;
Mar. 16, 15;
Jan 20, 21;
Řím. 10, 13-15;
Řím. 13, 2-4.

 
Historická fakta uvádějí, že v národech, které se nesetkaly s evangeliem, je mnohem více chudoby, kriminality, rozvrácených domovů, nemanželských dětí, vykořisťování, korupce a válek než v těch, které nebrání zvěstování evangelia.

Existuje rejstřík válek, který eviduje 14 530 válek ve světě během 6000 let. Je to v průměru 2,6 válek za jeden rok. V období césara bylo třeba vydat na zabití jednoho vojáka 0,75 $.  Za Napoleona to byly 3 000 $. Během první světové války jsme dali 21 000 $ na to, aby byl zabit jeden nepřátelský voják. V době druhé světové války to bylo již 200 000 $. V současných válkách je to částka kolem 1 000 000 $ za každého vojáka.

 

Uvažte: kdyby tak bylo možné použít tyto peníze na misii!

Důvody, proč se zajímat o misii:


1.  Naplnění velkého poslání našeho Pána Ježíše Krista (Mat. 28, 19-20).
A. Více se zajímáme o své nemovitosti.
B. Více se zajímáme o množství.
C. Více se zajímáme o vlastní akceschopnost. (Kolik máme specialistů?).

2.  Projevování soucitu našeho Pána Ježíše Krista  (Mat. 9, 36-38; 18, 10-14).
A. Musíme uslyšet volání seshora. (Jdi ke Kornéliovi!).
B. Musíme uslyšet volání zdola. (Pošli někoho k mým bratřím!).
C. Musíme uslyšet volání z (misijního) pole. (Přeplav se do Makedonie!).

3.  Uctívání Boha skrze přivádění lidí k Ježíši Kristu (Jan 3, 16; Sk. 1, 8; Řím. 10, 13-15).
A. Zachraňování dětí z jejich beznaděje a prázdnoty.
B. Zachraňování vězňů v místě jejich pobytu.
C. Zachraňování místních lidí skrze návštěvy.
D. Zachraňování duší skrze zapojení do celosvětové misie.

4.  Budování Kristova těla (Efez. 4, 12-16).
A. Místní sbor je personální zdroj misionářů.
B. Místní sbor je svatyní modlitby za misii.
C. Místní sbor je přispívatelem misijních projektů.

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).